Techniki wędkarskie – Dania

Wędkarstwo przybrzeżne

Zelandia i jej wyspy są idealne do połowów przybrzeżnych. Znajdziesz tu ponad 2000 kilometrów linii brzegowej, a wiele odcinków oferuje wspaniałe warunki do wędkowania.

Wzdłuż wybrzeża bytuje wiele różnych gatunków ryb, w tym zimnica, flądra, turbot i dorsz. W miesiącach letnich pojawiają się w dużych ilościach makrele i belony. Trocie wędrowne są obecne przez cały rok,  jest to gatunek bardzo popularny w śród wędkarzy.

Wybrzeże Zelandii jest bardzo urozmaicone i jest tu wiele fiordów; na przykład Isefjorden, Roskilde Fjord i Kalundborg Fjord, które w zależności od pory roku oferują możliwość połowu różnych gatunków ryb. Północne wybrzeże Zelandii charakteryzuje się obszarami zasobnymi w rafy, falochrony i porośnięte skały .Møn i Stevns zachwycają linią brzegową z pięknymi, kredowymi klifami, a piękne wybrzeża Lolland i Falster cechuje bujna roślinność wodna ,jest to doskonałe schronienie przed zachodnimi wiatrami. Na zachodnim wybrzeżu Zelandii znajdują się rafy i depresje brzegowe, które oferują wspaniałe połowy.

Krótko mówiąc, Zelandia jest wszystkim, czego może chcieć wędkarz. Bez względu na porę roku lub pogodę zawsze są miejsca, w których można łowić ryby.

Zelandia znana jest z doskonałych połowów troci wędrownej. Aby zachować i rozwijać ten rodzaj wędkarstwa ,olbrzymie wysiłki wolontariuszy są inwestowane w poprawę środowiska wodnego i siedlisk. Skupiamy się głównie na rzekach i zapewnieniu najlepszych warunków do tarła ryb.

Niezależnie od tego, czy jesteś miejscowym czy odwiedzającym wędkarzem, oczekujemy, że uszanujesz ogromne wysiłki, które lokalni wolontariusze i kluby wędkarskie w całej Zelandii uczyniły by chronić zasoby ryb i siedlisk rzecznych. Zachęcamy Cię do okazania powściągliwości i umiaru, szczególnie jeśli doświadczysz obfitego połowu. Innymi słowy radzimy nie zabijać dużych ilości troci. W 2019 r. Zostaną opublikowane nowe ogłoszenia na temat połowów rekreacyjnych w Zelandii – tutaj zaprezentowane zostaną liczne nowe inicjatywy mające na celu poprawę warunków dla troci wędrownych i ogólne wiadomości dotyczące ich połowu w Zelandii.

Praca wolontariuszy prowadzona pod patronatem lokalnych klubów wędkarskich z pomocą miejscowych wędkarzy pomaga  chronić dziką przyrodę  w rzekach; coś, co ostatecznie przynosi korzyści lokalnym pstrągom. Ten wysiłek wolontariuszy jest nie tylko ważny lokalnie. Jest kluczowy, jeśli chodzi o utrzymanie i dalsze udoskonalanie łowisk trociowych wzdłuż  wybrzeży Zelandii. Dlatego założono Zealand Gravel Gang.

Gravel Gang z Zelandii jest między innymi łącznikiem pomiędzy wolontariuszami, gminami i właścicielami ziemskimi, a także inicjuje projekty renaturyzacji rzek. Żwirowy Gang Zelandii jest zakotwiczony zarówno w Duńskim Związku Wędkarskim, jak i Fishing Zealand i jest inspirującą i wspierającą platformą dla społeczności, która jest potrzebna, aby ułatwić długotrwałą poprawę środowiska – zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i wykonawczym. Jeśli interesuje Cię praca Gravel Gang, możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

 

 

Wędkarstwo w wodach półsłonych

Słona woda o niskim zasoleniu jest powszechnie nazywana wodą słonawą. Morze Bałtyckie jest słonawe w porównaniu do większości miejsc w Danii.
W rzeczywistości łowiska przybrzeżne od Køge Bugt i Kopenhagi na północ, a także do Lolland i Falster na południe, są słonawe. Poziom zasolenia jest tak niski, że szczególnie dobrze rozwijają się tu okonie, szczupaki i jazie.

W zależności od pory roku w wodach półsłonych można spotkać wiele gatunków ryb, od płastug, dorszy i cefalii po szczupaki, okonie i jazie.

Historycznie, dobrze udokumentowano, że szczupaki żyjące w słonawych wodach są narażone na szereg niebezpieczeństw które limitują ich populację. Szczupaki mają naturalnych wrogów w postaci kormoranów i fok. Podczas sztormów ogromne ilości słonej wody wpychane są przez wiatr i fale do obszarów o mniejszym zasoleniu. Ryby które odpowiednio wcześniej nie odpłyną w miejsca ze słodką wodą czeka śmierć. Co więcej, siedliska w których bytują szczupaki ulegają nieustannym zmianom, na przykład zanikają podwodne łąki roślinności wodnej w których znajduje schronienie narybek szczupaka.

Brak zalanych łąk w zalewach i obszarach przymorskich z powodu osuszania terenów, regulacje rzek oraz zabudowa hydrotechniczna ograniczyły dostęp szczupaków do odpowiednich tarliska. Wreszcie, naukowo ustalono, że inwazyjny gatunek, babka krągła, jest silnym konkurentem pokarmowym w stosunku do rodzimych gatunków, w tym narybku okonia i szczupaka. Wiadomo również, że jedzą jaja i larwy innych gatunków ryb, co prawdopodobnie ma miejsce również w przypadku szczupaka i okonia.

Ze względu na wyżej wymienione czynniki bardzo ważne jest, aby wszystkie połowy w wodach półsłonych były zrównoważone. Lokalni rybacy chronią i pilnują swoich zasobów ryb. Oczekuje się, że wszyscy odwiedzający rybacy – zarówno z Danii jak i  z za granicy – robią to samo.

Słonawe łowiska w Zelandii są wyjątkowe i zobowiązuje nas to do ich ochrony na przyszłe lata. Fishing Zealand wdrożyło szereg inicjatyw w postaci broszur informacyjnych w różnych językach. Fishing Zealand współpracuje z Duńskim Związkiem Wędkarskim na poziomie politycznym, na przykład proponując wymiary tzw. Widełki i wyznaczając nowe strefy catch & release. Co więcej, Fishing Zealand współpracuje z wiodącymi naukowcami w tej dziedzinie poprzez Brakvandsgruppen (The Brackish Water Group) w Fishing Zealand. W 2015 r. Wyznaczono cztery obszary z obowiązującą zasadą catch & release. Cztery strefy znajdują się w Fjord Præstø, Stege Nor, Jungshoved Nor, Fane Fjord i ich okolicach. W strefach tych obowiązują specjalne przepisy, które zabraniają zabijania szczupaków przez cały rok. Przepisy dotyczą wszystkich form wędkarstwa rekreacyjnego, a jeśli chodzi o połowy sieciowe, okres ochronny trwa od lutego do połowy maja. W przypadku wędkarzy rekreacyjnych oznacza to, że połowy na wodach słonawych na południu Zelandii muszą odbywać się w zasadzie złów & wypuść. Więcej informacji na temat zasad i przepisów można znaleźć tutaj.

Poszczególne gminy Fishing Zealand pracowały z rozwagą nad poprawą warunków tarła miejscowych populacji szczupaka. Jedna z największych inicjatyw ujrzy światło dzienne – w postaci pierwszej tak zwanej “fabryki szczupaków” w Danii, która znajduje się w gminie Vordingborg. Aby to dobrze udokumentować i przekazać, stworzyliśmy film o naszej pracy, który można zobaczyć tutaj. Ponadto – dzięki naszemu zaangażowaniu w projekt CATCH, wyprodukowaliśmy film o zasadach catch & release oraz o tym, jak podebrać, odpiąć i uwolnić szczupaka bez szwanku – oraz jakich narzędzi przy tym powinniśmy użyć. Możesz obejrzeć ten film tutaj.

Na koniec warto wspomnieć, że w naszych głowach narodziło się kilka pomysłów na projekty w ramach związku gmin Fishing Zealand mających na celu poprawę warunków tarła dla szczupaków bytujących w słonawych wodach otaczających południową Zelandię i jej wyspy.

 

Wędkarstwo morskie

W morzu otaczającym Zelandię można doświadczyć połowów dorsza, witlinka, śledzia, makreli, belony  i – co nie mniej ważne – płastug, takich jak europejska flądra, sola i turbot. Ponadto nadmorskie regiony na wschód od południowej Zelandii, a mianowicie Møn, oferują wspaniałe połowy trollingowe na łososia atlantyckiego.

Wędkarstwo morskie odbywa się zazwyczaj z łodzi prywatnej lub wynajętej lub przez wykupienie miejsca na komercyjnej łodzi czarterowej. Łodzie czarterowe organizują wycieczki na każdy gatunek w sezonie – prawie zawsze można złapać dorsza. Znajdziesz głównie łodzie czarterowe w portach w regionie Øresund i kilka miejsc w Storebælt.

Jeśli masz własną łódź, istnieje wiele opcji do lekkiego morskiego spinningu. Wędkarstwo morskie z lekkim sprzętem jest szczególnie ekscytujące, ponieważ brania i hole są bardzo emocjonujące. W przypadku tego typu połowów szczególnie wskazana jest echosonda, która może pomóc w lokalizacji ryb.

 

Trolling

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie połowami metodą trollingową. W wielu miejscach są świetne możliwości złowienia srebrzystych troci i łososi, a zwłaszcza w wodach otaczających Møn – istnieją ogromne szanse na złowienie łososia. Łódki trollingowe są wyposażone w specjalistyczny sprzęt i zwykle montują kilka zestawów z różnymi przynętami, które następnie prowadzone są na różnych głębokościach. Wędkarstwo trollingowe wymaga dużej ilości specjalistycznego sprzętu, ale jest kilku przewodników którzy specjalizują się w wycieczkach trollingowych wraz z całym niezbędnym wyposażeniem.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close