Zasady konkursu fotograficznego
"Fishing South Baltic #myCATCH"!

Konkurs fotograficzny odbędzie się w regionie Południowego Bałtyku. Kraje uczestniczące to Dania, Niemcy, Litwa i Polska. Zdjęcia wykonane w ramach konkursu mają pokazać możliwości rekreacyjnego wędkowania przybrzeżnego, przyrody i zrównoważonej turystyki w regionie. Konkurs fotograficzny jest organizowany przez EUCC-Niemcy i rozpocznie się 26 listopada 2018 r. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na warunki kwalifikacyjne i oświadczają, że posiadają wszelkie prawa do nadesłanego zdjęcia oraz że w przypadkach, gdy na zdjęciach prezentowane są poszczególne osoby, ich prawa osobiste nie są naruszane. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na sposób wykorzystania ich zdjęć.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie mogą brać dorośli (osoby, które ukończyły 18 lat), zarówno amatorzy, jak i profesjonalni fotografowie.

Członkowie jury oraz członkowie i pracownicy CATCH lub EUCC-Niemcy, a także osoby z nimi spokrewnione, są wykluczeni z konkursu. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcia nas stronę konkursu w formie cyfrowej. W celu przesłania zdjęć należy się zarejestrować (zalogować). W przypadku wcześniejszego uczestnictwa w konkursach EUCC-Niemcy należy zalogować się za pomocą adresu e-mail i hasła, natomiast jeżeli uczestnicy biorą udział w konkursie po raz pierwszy, należy się zarejestrować.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Zdjęcia muszą być przesłane na stronę konkursu w formacje JPG, a ich minimalna wielkość to 1 Mb. Każde zdjęcie po załadowaniu do bazy danych powinno być opisane (miejsce wykonania, opis, prawa autorskie) . Należy również podać dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, adres e-mail).

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na ich późniejsze przechowywanie w bazie danych zdjęć. Dane osobowe zostaną usunięte trzy miesiące po zamknięciu bazy danych. Zgoda na przechowywanie danych osobowych przez EUCC-Niemcy może zostać odwołana w każdym momencie. Zdjęcia przesłane pocztą tradycyjną lub e-mailem (bez rejestracji na stronie) nie będą brały udziału w konkursie. Zdjęcia przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej nie zostaną zwrócone. EUCC-Niemcy zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych lub naruszających prawa zdjęć i wykluczenia ich z konkursu.

Termin

Ostateczny termin nadsyłania zdjęć upływa 28.02.2019.

Warunki uczestnictwa

Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie zdjęć bez ograniczeń pod względem czasu, miejsca i treści przez EUCC-Niemcy, ich partnerów i wszystkich sponsorów konkursu, w celu promocji konkursu oraz projektu CATCH.

Ocenę każdego z nadesłanych zdjęć organizator opublikuje pod nazwą jego autora.

Organizator ma w szczególności prawo do wyświetlania kopii, opublikowania ich w mediach i innych publikacjach oraz do ich prezentacji w Internecie w celu opublikowania oceny nadesłanych zdjęć.

W przypadku wykorzystania zdjęć w ramach konkursu oraz w przypadku dalszych publikacji przez partnerów CATCH uczestnicy konkursu nie mogą żądać za to opłaty.

Dalsze prawa mogą być określone podczas nadsyłania zdjęć.

Prawa autorskie

Każdy uczestnik konkursu musi być jedynym autorem i właścicielem praw autorskich do zdjęć zgłoszonych do konkursu. Przesyłając zdjęcia uczestnicy konkursu deklarują, że są pełnoprawnymi właścicielami zdjęć, a jeżeli na zdjęciach widnieją osoby, instytucje, placówki lub organizacje, oświadczają, że nie naruszają żadnych praw osobistych i tajemnic handlowych publikując. Jeżeli na zdjęciach są osoby wyraźnie rozpoznawalne, potrzebna jest ich wyraźna zgoda na publikację zdjęcia. Jeżeli osoby trzecie dochodzą roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, uczestnik konkursu zwalnia EUCC-Niemcy z wszelkich roszczeń.

Obowiązki prawne

EUCC-Niemcy nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie grafiki. Nieodpowiednie lub naruszające prawo zdjęcia zostaną usunięte. Uwaga: decyzje organizatora są wiążące i ostateczne bez możliwości odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub modyfikacji konkursu fotograficznego.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close