równoważone wędkarstwo

Zrównoważone wędkarstwo polega na zapewnieniu przyjezdnym i lokalnym wędkarzom najlepszych możliwych warunków do niezapomnianych wędkarskich przeżyć, przy jednoczesnym rozwijaniu i zachowaniu zasobów naturalnych i wodnych, które stanowią podstawę wszystkich działań wędkarskich. Innymi słowy, wszystkie łowiska i działalność wędkarska, rozwijane i będące przedmiotem obrotu gospodarczego w regionie południowego Bałtyku, powinny utrzymywać równowagę i być zarządzane z myślą o przyszłości. W rezultacie wszyscy członkowie CATCH w Polsce, na Litwie, w Niemczech i Danii zobowiązali się do wspierania zrównoważonego zarządzania wędkarstwem w regionie południowego Bałtyku i do zapewnienia, że rozwój rekreacyjnej turystyki wędkarskiej nie będzie negatywnie wpływać na zasoby rybne i naturalne.

Więcej o projekcie CATCH przeczytasz tutaj oraz na stronie projektu.

CATCH przestrzega zasad i praktyk zrównoważonego wędkarstwa. Uważamy, że istnieje ogromny potencjał do dalszego rozwoju rekreacyjnej turystyki wędkarskiej w regionie południowego Bałtyku, ale uznajemy również potrzebę środków regulacyjnych i działań w zakresie zarządzania łowiskami.

Mówiąc ogólnie, zrównoważony rozwój to tworzenie wartości społecznej i środowiskowej, a nie tylko wartości ekonomicznej. Jest to odpowiedzialny model, który promuje świadomość zasobów i uwzględnia wpływ wszystkich powiązanych działań na środowisko.

Chcemy, aby dochody generowane przez rozwój potencjału turystyki wędkarskiej w regionie zostały częściowo zainwestowane w zasoby naturalne i rybne, które stanowią podstawę naszego istnienia, aby wędkarstwo było w dobrej kondycji także w przyszłości.

Aby zapobiec zmniejszeniu zasobów rybnych i zapewnić wystarczającą przestrzeń i spokój dla odwiedzających wędkarzy, aby mogli cieszyć się swoim hobby, wprowadzono okresy ochronne i minimalne wielkości gatunków takich jak okoń, szczupak, sandacz, pstrąg i łosoś. Istnieją również obszary, w których wprowadzono ścisłe praktyki połowu i uwalniania (catch & release) oraz limity połowu. Ponadto trwają dyskusje na temat wprowadzania przedziałów wielkości łowionych ryb (kombinacji minimalnej i maksymalnej wielkości) w obszarach wymagających szczególnej uwagi i ochrony.

Ogólnie rzecz biorąc, wędkarze stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie, świadomi potrzeby właściwego zarządzania i ochrony zasobów rybnych. W związku z tym bardzo ważne są odpowiednie metody połowu i uwalniania oraz obchodzenia się z rybami (jeśli ryba jest uwalniana, to oczywiście po to, aby przetrwać).

W ramach projektu CATCH, Fishing Zealand z Danii nakręcił film o praktykach złów i wypuść, który zawiera wskazówki i porady dotyczące radzenia sobie ze szczupakiem zamieszkującym wody słonawe, doradza, jaki sprzęt zabrać i o czym pamiętać. Film możesz obejrzeć tutaj:

Kolejny film z wieloma przydatnymi informacjami, nakręcony przez Fishing Zealand, dotyczy przepisów połowowych (zarówno pisanych, jak i niepisanych) i rybackiej etykiety w Danii. Film ten zawiera podstawowe informacje na temat np. licencji połowowych czy minimalnej długości oraz pokazuje, jak zachowywać się na łonie natury i jak szanować innych wędkarzy:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close