Casestudie: Peenemünde, Tyskland

Vandene i området omkring Peenemünde byder på nogle utroligt spændende og alsidige fiskepladser. Casestudiet udforsker turismeudviklingspotentialet i Peenemünde og ser på, hvilke bæredygtighedsprincipper, der bør implementeres for at sikre en langtidsholdbar udvikling af en ellers socioøkonomisk underudviklet kystregion i Tyskland.

Casestudielokation: Peenemünde er et samfund på øen, Usedom, i Mecklenburg-Vorpommern, i det nordlige Tyskland. Peenemünde halvøen finder man i den østlige del af Greifswald Bugten, som grænser op til Østersøen.

Maksimumdybden i farvandene omkring Peenemünde er mellem 8 og 10 meter. De tilgrænsende vadeområder har dybder på mellem 0,5 og 5 meter, og her er masser af fine steder at vadefiske. Afhængigt af vejrforholdene kan disse lavvandede områder være helt tørlagte. Den gennemsnitlige saltholdighed i Greifswald Bugten er mellem 6 og 7 psu. På grund af de osmotiske forhold bliver fiskene her hurtigt store, og særligt gedde- og aborrefiskeriet i Greifswald Bugten kan være fænomenalt.

Peene Floden har sit udløb i Greifswald Bugten. Af denne grund er saltholdigheden i Peenemünde altid holdt i skak af vandmængderne, der tilflyder området fra Peenes flodmunding. Saltholdigheden i Peene Floden aftager hurtigt opstrøms, og vandet her er ganske plumret. På grund af den lave sigtbarhed i Penne Floden er vandløbet et fortræffeligt opholdssted for sandart, og fiskeriet kan være givtigt selv på solrige dage. I løbet af foråret, byder området på et glimrende silde- og hornfiskeri, og stævner man ud med båd på Østersøen, kan man fange torsk. Casestudieområdets geografiske placering giver mulighed for fiskeri i bugter, vige og laguner – i både fersk- og saltvand. Området er et optimalt opholdssted for mange forskellige fiskearter, og når det gælder lystfiskeri, er der mange pladser langs kysten, hvor der er læ og skygge fra tilstødende skovområder.

Fiskearter: Sild, hornfisk, sandart og aborre.

Fiskesæsonerne: Når det gælder områdets mest turismevenlige fiskearter, så er højsæsonen fra marts til oktober.

Fiskemetoder: Forskellige former for fiskemetoder kan dyrkes alt efter om man ønsker at vadefiske eller fiske fra båd eller havn. Fisketeknikken afhænger desuden af, hvilke arter, du ønsker at målrette fiskeriet.

Målgruppe (forbrugere): Målgruppen er individuelle lystfiskere, lystfiskergrupper og fiskeklubber. Regionen byder på en lang række lystfiskerrelaterede aktiviteter for familier, handicappede, børn og unge, mænd og kvinder – og for besøgende, som i tillæg er interesserede i supplerende naturoplevelser og -aktiviteter.

Eksisterende infrastruktur: Fiskecamps med overnatningsmulighed, hoteller, restauranter, campingpladser, bådudlejning, 2 guider.

Lystfiskerturismeudvikling: Lystfiskerturisme i Peenemünde-kystområdet er relativt nyt. Peenemünde halvøen er for nyligt købt af to privatpersoner, som har blik for det økonomiske udviklingspotentiale her. Sidenhen er en lang række turistfaciliteter (for eksempel hoteller og restauranter) blevet opført, og nye lystfiskerservices er blevet udviklet. Senest er nye regulativer blevet indført, inklusive fangstbegrænsninger og fredninger, som givetvis byder på udfordringer for nogen, men som i høj grad kommer lystfiskerne og fiskebestandene til gode.

Bæredygtighedsprincipper:

  • Fredningstider og mindstemål, og for visse fiskearter tillige fangstbegrænsninger (baglimits), er allerede på plads for blandt andet sandart, aborre og hornfisk. Desuden er det forbudt at anvende levende agn, opbevare fangede fisk levende i keepnet, fiske uden hensigt om at gøre nyttigt brug af sin fangst, trollingfiske i de lavvandede bugter og laguner og anvende udstyr eller fiskemetoder, som kan forårsage skader på fisk.
  • Udviklingen af lystfiskerturisme i Peenemünde-området indebærer et løfte om etablering af nye arbejdspladser og nye udviklingsmuligheder for små, lokale virksomheder.
  • Fiskeområdet omkring Peenemünde er henlagt til et i forvejen beskyttet område, hvor en fælles interesse for lokalsamfundet, regional planlægning og turisme er udbredt og danner samlingspunkt for eksempelvis lokale fiskeklubber og regionale myndigheder.

Udfordringer:

  • Der er almene og lovmæssige udfordringer i forhold til kommercielle turbådes drift.
  • Strenge krav til certificering for bådkaptajner – gamle certifikater er ikke længere gældende.
  • Udgifterne til forsikringer og ansatte er stigende.
  • Networking (særligt på tværs af landegrænser) indenfor lystfiskersektoren er mangelfuld.

Marketing slogan:„Angeln – Erholen – Natur erleben“ (Fiskeri – Rekreation – Naturoplevelser)

Hjemmesidewww.halbinsel-peenemuende.dewww.molabeach.com

Kontakt: Nardine Stybel, stybel@eucc-d.de, EUCC – Det Tyske Kystforbund