Privatlivspolitik

1. Overblik over databeskyttelse

Generelle oplysninger

Følgende oplysninger giver dig et klart overblik over, hvad der sker med dine persondata, når du besøger vores hjemmeside. Betegnelsen “persondata” omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Vi henviser til vores Databeskyttelsesbekendtgørelse, som vi har inkluderet nedenunder denne tekst, hvis du ønsker detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse.

Dataregistrering på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for registrering af data på denne hjemmeside (dvs. “ansvarlig”)?

Oplysninger på denne hjemmeside behandles af operatøren af hjemmesiden, hvis kontaktoplysninger er angivet i afsnittet “Oplysninger påkrævet af loven” på denne hjemmeside.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som et resultat af din datadeling med os. Det kan være oplysninger, som du indtaster i vores kontaktformular.

Vores it-systemer registrerer automatisk andre oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Disse oplysninger omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, styresystem eller tidspunkt for besøget på hjemmesiden). Disse oplysninger registreres automatisk, når du besøger vores hjemmeside.

Hvilke formål har vi i forhold til brug af dine data?

En del af oplysningerne genereres for at sikre en fejlfri tilgang til hjemmesiden. Andre oplysninger kan blive brugt til at analysere din adfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har ret til at blive informeret om dine oplysningers kilder, modtagere og formål på ethvert tidspunkt uden at skulle betale et gebyr for denne offentliggørelse. Du har også ret til at få dine oplysninger berigtiget, blokeret eller slettet. Kontakt os endelig når som helst på adressen, der er angivet i afsnittet “Oplysninger påkrævet af loven” på denne hjemmeside, hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser, der er relateret til databeskyttelse. Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed.

Derudover har du, i visse tilfælde, ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine persondata. Vi henviser til Databeskyttelsesbekendtgørelsen i afsnittet “Ret til begrænsning af databehandling”, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Analyseværktøjer fra tredjeparter

Det er muligt, at din browsingadfærd vil blive statistisk analyseret, når du besøger vores hjemmeside. Sådanne analyser udføres primært ved hjælp af cookies samt det, vi kalder for analyseprogrammer. Som grundregel udføres analyser af din browsingadfærd anonymt, dvs. at browsingadfærden ikke kan spores tilbage til dig. Du har mulighed for at fremsætte indsigelser mod sådanne analyser, eller du kan undgå sådanne udførelser ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Du kan få flere oplysninger om dette i vores Databeskyttelsesbekendtgørelse herunder.

Du har ret til at fremsætte indsigelser mod sådanne analyser. Vi vil oplyse dig om indsigelsesmulighederne i denne Databeskyttelsesbekendtgørelse.

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatøren af denne hjemmesiden og dens undersider tager beskyttelsen af dine persondata meget alvorligt. Derfor behandler vi dine persondata som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser og denne Databeskyttelsesbekendtgørelse.

Når du bruger denne hjemmeside, vil forskellige personlige oplysninger blive indsamlet. Persondata omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Denne Databeskyttelsesbekendtgørelse beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler samt formålet med disse oplysninger. Den beskriver også, hvordan, og til hvilket formål, oplysninger indsamles.

Vi oplyser dig hermed om, at overførslen af oplysninger via internettet (dvs. via e-mailkommunikation) kan være udsat for sikkerhedsbrud. Det er ikke muligt at beskytte persondata fuldt ud imod adgang fra tredjeparter.

Oplysninger om den ansvarlige part (herefter kaldet “ansvarlig” i Persondataforordningen)

Databehandlingsansvarlig på denne hjemmeside er:

CATCH Project Partnership repræsenteret ved Leadpartneren:
Rostock Universitet
Institut for Marketing- og Serviceresearch
Ulmenstraße 69
18057 Rostock, Tyskland

Telefon: +49 381 498 – 4303
E-mail: info@fishingsouthbaltic.eu

Den ansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der, individuelt eller i fællesskab med andre, foretager beslutninger om formålene og ressourcerne for behandling af persondata (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Tilbagekaldelse af samtykke om behandling af data

En bred række af databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst trække ethvert samtykke, du har givet til os, tilbage. For at gøre dette skal du informere os om din tilbagetrækning via e-mail. Dette skal gøres uden, at det berører retmæssigheden af nogen dataindsamling, der har fundet sted inden din tilbagekaldelse.

Ret til indsigelse af dataindsamling i særlige tilfælde; ret til indsigelse imod direkte markedsføring (Artikel 21 i Persondataforordningen )

I tilfælde af, at data behandles i henhold til Artikel 6, afsnit 1, litra e eller f i Persondataforordningen, har du på ethvert tidspunkt ret til indsigelse imod behandling af dine persondata baseret på grunde, der opstår fra din unikke situation. Dette gælder også enhver profilering baseret på disse bestemmelser. Rådfør dig med denne Databeskyttelsesbekendtgørelse for at fastslå det juridiske grundlag, hvorpå enhver behandling af data baseres. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine berørte persondata, medmindre vi er i en position, der påviser beskyttelsesvægtige, legitime grunde til behandling af dine data og som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis formålet med behandlingen er, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (indsigelse i henhold til Artikel 21, afsnit  1 i Persondataforordningen).

Hvis dine persondata bliver behandlet med henblik på at deltage i direkte markedsføring, har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandlingen af dine berørte persondata til formål som sådan reklame. Dette gælder også profilering i en sådan grad, at det er tilknyttet med sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine persondata efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte markedsføring-formål (indsigelse i henhold til Artikel 21, afsnit  2 i Persondataforordningen).

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af Persondataforordningen er datasubjekter berettiget til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor vedkommende har sit sædvanlige opholdssted eller sit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Retten til at indgive klage er gældende uanset om der er andre administrative eller retslige processer tilgængelige som juridisk hjælp.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til kræve, at vi overdrager alle data, vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller for at kunne opfylde en kontrakt, til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis du kræver en direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige grunde, og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, som indkøbsordrer eller -anmodninger du sender til os som denne hjemmesides operatør, bruger denne hjemmeside enten et SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende krypteringsforbindelsen ved at kontrollere, om adresselinjen skifter fra “http://” til “https://”, samt om et hængelåsikon er synligt i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan data, som du sender til os, ikke blive læst af tredjeparter.

Information om blokering, berigtigelse og sletning af data

Inden for omfanget af den gældende, lovforordning har du ret til på ethvert tidspunkt at få indsigt i dine arkiverede persondata, deres kilder og modtagere samt formålet med behandlingen af dine data. Du har muligvis også ret til at få dine oplysninger berigtiget, blokeret eller slettet. Hvis du har spørgsmål til dette emne eller andre spørgsmål om persondata, opfordrer vi dig til at kontakte os når som helst på adressen, der er angivet i afsnittet “Oplysninger påkrævet af loven.”

Ret til begrænsning af databehandling

Du har ret til at kræve pålæggelse af begrænsninger i forhold til behandlingen af dine persondata. For at gøre dette kan du på ethvert tidspunkt kontakte os på adressen, der er angivet i afsnittet “Oplysninger påkrævet af loven.” Retten til at kræve begrænsning af behandling er gældende i følgende tilfælde:

  • I tilfælde af, at du er uenig med korrektheden af de data, vi har gemt, har vi typisk brug for noget tid til at bekræfte denne påstand. I løbet af denne periode, hvor undersøgelsen finder sted, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine persondata.
  • Hvis behandlingen af dine persondata var/er udført på ulovlig vis, har du mulighed for at kræve en begrænsning af behandlingen af dine data i stedet for sletning af disse data.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine persondata, og du har brug for dem, hvis retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine persondata i stedet for sletning af dem.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til Artikel 21, afsnit 1 i Persondataforordningen, vil dine og vores rettigheder blive vurderet imod hinanden. Så længe det ikke er afgjort, hvis interesser har forrang, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine persondata.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine persondata, kan disse data – med undtagelse af deres arkivering – kun blive behandlet med dit samtykke, eller hvis retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller til at beskytte rettighederne for andre fysiske personer eller juridiske enheder, eller ved vigtige, offentlige interessegrunde, der angives af EU eller en medlemsstat i EU.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi fremsætter herved indsigelser mod brug af kontaktoplysninger publiceret sammen med de obligatoriske oplysninger angivet i afsnittet “Oplysninger påkrævet af loven” til at sende os promoverende og informerende informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har efterspurgt. Operatørerne af denne hjemmeside og dens undersider forbeholder sig den udtrykkelige ret til at anlægge sag i tilfælde af modtagelse af uopfordret afsendelse af promoverende information, f.eks. via SPAM-meddelelser.

3. Databeskyttelsesrådgiver

Udpegning af en databeskyttelsesrådgiver som krævet ifølge loven

Leadpartner-organisationen, Rostock Universitet, har udpeget en databeskyttelsesrådgiver:

Annette Meier
Parkstraße 6, Raum 308
18051 Rostock, Tyskland

Telefon: +49 381 498 – 8333
E-mail: datenschutzbeauftragte@uni-rostock.de

4. Dataregistrering på vores hjemmeside

Cookies

I nogle tilfælde bruger vores hjemmeside og dens undersider såkaldte cookies. Cookies gør ingen skade på din computer og indeholder ingen virusser. Formålet med cookies er at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste cookies, vi bruger, er såkaldte “sessions-cookies.” De slettes automatisk, når du forlader vores hjemmeside. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør os i stand til at genkende din browser næste gang, du besøger vores hjemmeside.

Du kan indstille din browsers indstillinger for at sikre, at du bliver gjort opmærksom hver gang cookies placeres og for at give dig mulighed for at acceptere cookies i særlige tilfælde eller ekskludere accepten af cookies i særlige tilfælde eller generelt og for at aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker din browser. Hvis du deaktiverer cookies, bliver hjemmesidens funktioner måske begrænset.

Cookies, der er påkrævet til udførelse af elektroniske kommunikationstransaktioner eller til at muliggøre bestemte funktioner, som du ønsker at bruge (f.eks. indkøbskurv-funktionen), gemmes i henhold til Artikel 6, afsnit  1, litra f i Persondataforordningen. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i lagring af cookies for at kunne sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din browsingadfærd) bliver gemt, vil dette blive dækket separat i denne Databeskyttelsesbekendtgørelse.

Serverlogfiler

Leverandøren af denne hjemmeside og dens undersider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk formidler til os. Oplysningerne består af:

  • Den brugte browsertype og -udgave
  • Det brugte styresystem
  • URL-henvisningssti
  • Værtsnavn på den tilgående computer
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adressen

Disse oplysninger flettes ikke med andre datakilder.

Disse oplysninger registreres i henhold til Artikel 6, afsnit  1, litra f i Persondataforordningen. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i en teknisk fejlfri gengivelse og optimering af operatørens hjemmeside. For at kunne opnå dette skal serverlogfiler registreres.

5. Sociale medier

Facebook-plugins (’Synes godt om’- & ’Del’-knapper)

Vi har integreret plugins fra det sociale netværk Facebook, leveret af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 USA, på vores hjemmeside. Du vil kunne genkende Facebook-plugins ved hjælp af Facebook-logoet eller “Synes godt om”-knappen på vores hjemmeside. Et overblik over Facebook-plugins kan findes via følgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores hjemmeside og dens undersider, vil pluginet oprette direkte forbindelse mellem din browser og Facebooks server. Som følge deraf vil Facebook modtage oplysninger om, at du har besøgt vores hjemmeside med dit plugin. Hvis du derimod klikker på Facebooks “Synes godt om”-knap, mens du samtidig er logget ind på din Facebook-konto, kan du forbinde indholdet på vores hjemmeside og dens undersider med din Facebook-profil. Som følge deraf vil Facebook være i stand til at allokere besøget på vores hjemmeside og dens undersider til din Facebook-brugerkonto. Vi skal understrege, at vi, som udbyder af hjemmesiden, ikke har noget kendskab til de overførte data og Facebooks brug af dem. Få yderligere oplysninger i Facebooks Databeskyttelsesbekendtgørelse på: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook kan allokere dit besøg på vores hjemmeside og dens undersider til din Facebook-brugerkonto, bør du logge ud af din Facebook-konto, mens du er på vores hjemmeside.

Brug af dette Facebook-plugin er baseret på Artikel 6, afsnit  1, litra f i Persondataforordningen. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

Instagram-plugin

Vi har integreret funktioner fra den offentlige medieplatform Instagram på vores hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du trykke på Instagram-knappen for at linke indhold fra vores hjemmeside til din Instagram-profil. Det giver Instagram mulighed for at allokere dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto. Vi skal understrege, at vi, som udbyder af hjemmesiden og dens undersider, ikke har noget kendskab til de overførte data og Instagrams brug af dem.

Brugen af dette Instagram-plugin er baseret på Artikel 6, afsnit  1, litra f i Persondataforordningen. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

Få yderligere oplysninger i Instagrams Databeskyttelsesbekendtgørelse på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analyseværktøjer og reklame

WordPress Stats

Denne hjemmeside bruger WordPress-værktøjet Stats til statistisk analyse af brugeradgangsoplysninger. Udbyderen af denne løsning er Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats bruger cookies, der gemmes på din computer, hvilket gør det muligt at analysere brugen af denne hjemmeside. Oplysninger, der genereres af cookies, vedrørende brug af vores hjemmeside gemmes på servere i USA. Din IP-adresse er anonym efter behandlingen, og inden lagringen af dataene.

“WordPress Stats”-cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Lagringen af “WordPress Stats”-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på Artikel 6, afsnit  1, litra f i Persondataforordningen. Hjemmesidens operatør har en legitim interesse i anonyme analyser af brugeradfærd til optimering af operatørens webservice og reklameaktiviteter.

Du kan indstille din browsers indstillinger, så du bliver gjort opmærksom hver gang cookies placeres, og du kan tillade cookies i særlige tilfælde eller ekskludere accepten af cookies i særlige tilfælde eller generelt, og du kan også aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker din browser. Hvis du deaktiverer cookies, bliver hjemmesidens funktioner måske begrænset.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod indsamling og brug af dine data i fremtidige situationer ved at placere en fravalgs-cookie i din browser ved at klikke på følgende link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

7. Plugins og værktøjer

YouTube

Vores hjemmeside bruger plugins fra YouTube-platformen, der drives af Google. Hjemmesidens operatør er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøger en side på vores hjemmeside, hvorpå et YouTube-plugin er blevet integreret, vil en forbindelse til YouTubes servere blive etableret. Som følge heraf vil YouTube-serveren blive underrettet om, hvilke af vores sider, du har besøgt.

Derudover vil YouTube være i stand til at placere forskellige cookies på din enhed. Med hjælp fra disse cookies vil YouTube kunne indhente oplysninger om den besøgende på vores hjemmeside. Disse oplysninger bliver blandt andet brugt til at generere videostatistik med det formål at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden og forebygge forsøg på svindel. Disse cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores hjemmeside, gør du det muligt for YouTube at allokere din browsingadfærd direkte til din personlige profil. Du har mulighed for at undgå dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Brugen af YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores online indhold på en tiltalende måde. I henhold til Artikel 6, afsnit  1 litra f i Persondataforordningen er dette en legitim interesse.

Få yderligere oplysninger om YouTubes håndtering af brugerdata i YouTubes Privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts

For at sikre, at skrifttyper brugt på denne hjemmeside er ensartede, bruger denne hjemmeside såkaldte Web Fonts fra Google. Når du tilgår en side på vores hjemmeside, vil din browser hente og gemme den krævede webskrifttype i din browsercache, så tekster og skrifttyper vises korrekt.

For at dette kan ske, vil browseren, du bruger, etablere en forbindelse til Googles servere. Som følge heraf vil Google konstatere, at din IP-adresse blev brugt til at tilgå vores hjemmeside. Brugen af Google Web Fonts er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en ensartet og tiltalende måde. I henhold til Artikel 6, afsnit  1 litra f i Persondataforordningen er dette en legitim interesse.

Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, vil en standardskrifttype, der er installeret på din computer, blive anvendt.

Få yderligere oplysninger om Google Web Fonts på dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles Privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Via en API bruger denne hjemmeside kortlægningstjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at gøre brug af Google Maps-funktioner mulig bliver din IP-adresse gemt. Disse oplysninger overføres til og gemmes på en af Googles servere i USA. Operatøren af denne hjemmeside har ingen kontrol over dataoverførslen.

Vi bruger Google Maps til at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde og til at gøre offentliggjorte lokationer på vores hjemmeside nemme at finde. Dette udgør en legitim interesse som defineret i Artikel 6, afsnit  1, litra f i Persondataforordningen.

Få yderligere oplysninger om behandling af brugerdata i Googles Privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=en