Fiskekort og lovgivning – Danmark

Vi gør vores bedste for til enhver tid at ajourføre informationerne, så de er tidsvarende. Men vi påtager os ikke ansvar i forhold til nøjagtigheden af informationerne nedenfor. I tvivls tilfælde, så anbefaler vi, at du refererer til de enkelte ministerier- og institutioners hjemmesider. Sidst opdateret: September 2018

Det danske lystfiskeri bliver administreret gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. I denne styrelse fastsættes bl.a. mindstemål, fredningstider, fredningsbælter og bag limits. På Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside er der ligeledes mulighed for at købe det obligatoriske statslige fisketegn online, som alle fiskere mellem 18 og 65 år skal have. Det er dog også muligt at købe fisketegnet på en række fysiske lokaliteter, som kan ses her.

Fisketegnet giver dig adgang til at fiske både i fersk- og saltvand og det koster 185 DKK for et år, 130 DKK for en uge eller 40 DKK for en dag.

Med at fisketegn i hånden kan du nu begive dig ud til fiskevandet. Alt afhængig af, hvad der skal fiskes efter, så er det vigtigt at kende til den lovgivning, som bl.a. beskriver mindstemål og fredningstider. Mindstemål har til formål at sikre, at alle fisk som minimum når at gyde mindst en gang i deres levetid. Fredningstiden har tilsvarende til hensigt at beskytte fiskene i deres gydeperiode.

Havørreder er fredet i perioden 16. november – 15. januar alle steder i ferskvand. I samme periode er det kun havørreder der optræder i yngledragt, der er fredet i salt- og brakvand. Havørreden har alle steder et mindstemål på 40 cm.

Torsk har ingen fredningstid, men er derimod omfattet af en baglimit på 7 torsk pr. dag efter 1. januar 2019. Endvidere har torsken et mindstemål på 35 cm.

Makrel har ingen fredningstid, men der gælder et mindstemål på 20 cm i Skagerak og Kattegat. I Nordsøen herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord er mindstemålet 30 cm.

Hornfisk har hverken fredningstid eller mindstemål.

Gedde er fredet i ferskvand i perioden 1. til 30. april. I salt- og brakvand er fredningstiden dog udvidet til at gælde 1. april til 15. maj. Alle steder gælder der et mindstemål på 60 cm. Endeligt er der indført et totalt hjemtagningsforbud for gedder fanget i Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord. De specifikke område-afgrænsninger kan ses her.

Fredningstider, mindstemål & fredningsbælter

En komplet liste over fredningstider for alle fiskearter i ferskvand kan findes her og tilsvarende for saltvand her. Ligeledes kan samtlige mindstemål for alle fiskearter i saltvand finder her og tilsvarende for ferskvand her. Derudover findes der er en række områder (kaldet fredningsbælter), som enten delvist eller hele året er fredet for fiskeri, for at beskytte de havørreder, som vandrer mod åerne for at gyde. De præcise fredningsbælter kan studeres her.

Når du panorerer over kortet, kan du se at fredningsbælterne vises med forskellig farve: Rød for helårligt, Blå for 16. september til 15. marts eller Gul, hvis en anden periode gælder, eller hvis der gælder andre særlige regler. For at se mere om fredningsbæltet skal du klikke på det farvede felt, hvorefter et popup-vindue vil vise oplysninger og info om fredningsbæltet.

Endelig kan det anbefales, at download app’en ”Fangstjournal” til sin smartphone. Her er alle fredningsbælter nævnt, og app’en viser, hvor man nøjagtigt befinder sig i landskabet.

Catch & Release

Foruden den ministerielt fastsatte lovgivning, så findes der en række uskrevne regler om bl.a. generel adfærd og behandling af fiskene, som man bør overveje som ansvarlig lystfisker, når man både vil tage hensyn til medfiskere og ikke mindst fisk.

Catch & Release-fiskeri har for længst vundet indpas og er mange steder en tilgang til fiskeriet, som ikke blot praktiseres i forhold til at genudsætte fisk under mindstemålet. Catch & Release-fiskeri er også en måde at vise hensyn til fisk, som pga. størrelse eller forekomst er værdifulde for at kunne opretholde en fortsat sund bestand.

Under Catch & Release-fiskeri bør man derfor sikre sig at fisken kan genudsættes i levedygtig stand. I praksis betyder det at grejet bør afpasses, så fisken fightes uden at udmatte og stresse fisken unødigt. Landingen foretages om muligt med våde hænder og alternativt i et net, der ikke slider på fiskens slimlag. Den efterfølgende håndtering bør ske med våde hænder og helst med fisken i vandet – alternativt på et vådt underlag, som eksempelvis en afkrogningsmåtte. Skal fisken vejes, så kan der med fordel anvendes en vejeslynge. Under genudsætningen slippes fisken først, når man er sikker på at den selv kan svømme videre.

God etikette – og de uskrevne regler

Endvidere henstilles der til at respektere andres færden i naturen, hvilket ikke mindst gælder andre, som måtte være på samme fiskeplads, ved at holde behørig afstand til dem. Overhold områdets færdselsregler og følg gældende regler for parkering. Endeligt bør der naturligvis udvises hensyn til og respekt for naturen i al almindelighed. Fiskeliner og andet skrald bringes med hjem – nyd naturen og fiskeriet.

Du kan se mere om de uskrevne regler og god etikette på Fishing Zealands hjemmeside her.