Fisketegn og lovgivning – Tyskland

Please be informed that the following rules & regulations only refer to coastal waters of Mecklenburg-Western Pomerania!
Rules & Regulations of the inland waters of Mecklenburg-Western Pomerania as well as for coastal and inland waters of other German states might differ.

Vi gør vores bedste for til enhver tid at ajourføre informationerne, så de er tidsvarende. Men vi påtager os ikke ansvar i forhold til nøjagtigheden af informationerne nedenfor. I tvivls tilfælde, så anbefaler vi, at du refererer til de enkelte ministerier- og institutioners hjemmesider. Sidst opdateret: September 2018

Når der fiskes i Østersø-området omkring Mecklenburg-Vorpommern, skal man have to forskellige dokumenter med sig: et gyldigt fisketegn og et separat fiskekort for det specifikke vand, der fiskes i. Fisketegn fra andre lande – eller andre tyske amter – godtages også, så længe de er udstedt af et statsligt apparat, ikke er udløbet og ejeren ikke er bosiddende i Mecklenburg-vorpommern. Alle besøgende, som er interesseret i at fiske, og som ikke har et officielt fisketegn, kan købe et midlertidigt turistfisketegn (“Touristenfischereischein”). Dette midlertidige fisketegn gælder i 28 dage, og det koster 24 €. Det kan forlænges efter behov igennem året, og det koster 13 € per gang. Du finder en brochure (“Broschüre”), om turistfisketegnet med engelske oversættelser. Den indeholder en liste over autoriserede udstedelseskontorer (“Adressliste”) or et ansøgningsskema (“Formblatt”) her.

I tillæg til det almene fisketegn, så skal du også have en separat fisketilladelse. I Mecklenburg-Vorpommern er det ikke tilladt at fiske nogen steder uden foregående tilladelse. Når det gælder kystvandene, inklusive de indre farvande, og Østersø-vandene indtil 12 sømil fra land, så ejes fiskerettighederne generelt af den officielle administration i Mecklenburg-Vorpommern. I enkelttilfælde ejes fiskerettighederne dog af tredjeparter. Fiskekort kan erhverves på lokale fiskerikontorer, grejbutikker, turistkontorer eller online på de ansvarlige statkontorers hjemmesider og på hjemmesiden, fiskado.de. Du kan købe et dagkort for 6 €, et ugekort for 12 € og et årskort, som gælder et helt kalenderår, for 30 €. Årskort for børn, unge og folk med handicap kan rekvireres for 10 €. Børn op til 14 år kan fiske uden fisketegn, så længe de har et gyldigt fiskekort. De kan også fiske med på en voksens fiskekort, så længe de er under observation, og de fisker i samme område som den voksne under hensyntagen til de lokale lovbestemmelser og retningslinjer i forhold til miljøet, fiskevandene, naturen og faunaen.

For nogen arter gælder særligt restriktioner – inklusive fredningstider, mindstemål og fangstbegrænsninger (bag limits). Du kan finde en oversigt over mindstemål og fredningstider for nogle af de vigtigste arter nedenfor. Tjek venligst den fulde liste (status: August 2018) umiddelbart inden du tager af sted på fisketuren. Du finder den her.

Navn Mindstemål i kystfarvand Fredningstider i kystfarvand
Aborre (Perca fluviatilis) 20 cm
Torsk (Gadus morhua) 35 cm 01.02. – 31.03*
Skrubbe (Platichthys flesus) 25 cm
Gedde (Esox lucius) 50 cm 01.03. – 30.04.
Ising (Limanda limanda) 25 cm
Laks (Salmo salar) 60 cm 15.09. – 14.12.
Havørred (Salmo trutta trutta) 45 cm 15.09. – 14.12.
Rødspætte (Pleuronectes platessa) 25 cm
Sandart (Sander lucioperca) 45 cm** 23.04 – 22.05.

* Fra 01.02. til 31.03. er det ikke tilladt at hjemtage mere end tre torsk om dagen.
** I området omkring Darßer Boddenkette, Peenestrom og Stettiner Haff (Den tyske del) 40 cm

Daglige fangstbegrænsninger (Bag limits):

  • Torsk (Gadus morhua): fem fisk fra 01.04. til 31.01.; tre fisk fra 01.02. til 31.03.
  • Gedde (Esox Lucius): tre fisk
  • Sandart (Sander lucioperca): tre fisk
  • Laks og havørred (Laks (Salmo salar) og havørred (Salmo trutta trutta)): tre fisk

Vær venligst opmærksom på at fiskeri uden intention om hjemtagelse og fortæring af fangsten er forbudt i Tyskland. I fisketegnet er det angivet, hvilket- og hvor meget udstyr, der er tilladt at anvende. Som regel er det tilladt at anvende op til tre fiskestænger ad gangen og en agnfælde. Læg i den forbindelse mærke til, at det ikke er tilladt at anvende agnfælder til at fange fisk til fortæring – kun til agnfiskeri med død agn. Fiskeri med levende agn er forbudt. Lystfiskeri må heller ikke bedrives med kommercielle fiskeredskaber såsom net, garn og ruser samt fiskeredskaber såsom harpuner, spyd og gift, eksplosiver og statiske krogliner, som kan risikere at såre fisk. Det samme gør sig gældende med såkaldt rykfiskeri. Er der kommercielle fiskeredskaber i brug i området, du fisker, så hold en afstand til dette på mindst 100 meter.

Trolling er ikke tilladt i de mest lavvandede områder, i lagunerne og bugterne (i overensstemmelse med § 14 i de officielle kystfiskeridirektiver). Fra d.15.september til 15.marts er trollingfiskeri desuden forbudt i særlige områder. (§ 9 i kystfiskeridirektivet). Desuden er særlige områder henlagt som ”fredningsområder”, ”gydeområder” og ”vinterasylområder”, og her er fiskeri forbudt – eller tilladt med særlige begrænsninger (§ 11 – 13 kystfiskeridirektivet).

Alle de nævnte områder er specificeret i Kystfiskeridirektivet.

Supplerende regler for fiskeri og bådsejlads gør sig også gældende. Yderligere informationer herom kan findes ved at klikke her og her.

Dele af ovennævnte tekst er taget fra brochuren, der omhandler midlertidige fisketegn.