Fisketegn og lovgivning – Litauen

Vi gør vores bedste for til enhver tid at ajourføre informationerne, så de er tidsvarende. Men vi påtager os ikke ansvar i forhold til nøjagtigheden af informationerne nedenfor. I tvivls tilfælde, så anbefaler vi, at du refererer til de enkelte ministerier- og institutioners hjemmesider. Sidst opdateret: September 2018

Fiskekort

Hvis du er mellem 16 og 65, så skal du have et gyldigt fiskekort – uanset om du har planer om fiskeri i ferskvand eller saltvand. Der findes tre forskellige fiskekort til henholdsvis offentlige vande, foreningsvande og regionale licensvande. Det første fiskekort giver fisketilladelse i havet, den Kuriske Bugt og de fleste vandløb (med undtagelse af Numenas Deltaet og Merkys) samt de fleste søer og moser. Det andet fiskekort dækker en stor del søer og moser, og det sidste fiskekort gælder i Numenas Regionalparken; Merkys floden og diverse søer. I de fleste tilfælde kan man købe fiskekort i ”Perlas” terminaler, som findes i de fleste større butikker og supermarkeder. Fiskekort kan desuden rekvireres hos “Tiketa” billetkontorer og på deres hjemmeside, igennem onlinesystemet ALIS (Environmental permit information system “ALIS”) eller hos fiskeklubberne og deres samarbejdspartnere.

Der findes forskellige fiskekorttyper alt efter behov: Et årskort koster 14 Euro og én måned koster 5 Euro. To dage koster 1,4 Euro, og hvis du skal fiske et licensvand (et foreningsvand), så starter priserne ved 2,5 Euro for en dagslicens.

For bedre at forstå, hvilke tilladelser og fiskekort, du har brug for, for at kunne fiske et bestemt vand, så tjek “ALIS” og Miljøministeriets hjemmeside.

Alle indtægterne, som genereres igennem kortsalg, går til bestandspleje og udsætningsarbejde.

Fangstbegrænsninger (Bag limits)

Når der fiskes i havet fra båd eller fra kysten, så skal du være opmærksom på, at det kun er tilladt at hjemtage én laks eller havørred, én helt, fem pighvar og fem sandart om dagen. Fisk under mindstemålet skal naturligvis genudsættes, men ellers gælder der en supplerende regel, som forbyder hjemtagelse af mere end 15 kilo fisk om dagen. I ferskvand er fangstbegrænsningerne som følger: 1 laks eller havørred (såfremt der i forvejen er købt fiskelicens; se de officielle regler for licensvande), 1 malle, 2 asp, 2 barber, 3 gedder, 3 sandart, 3 ål, 3 stallinger, 3 bækørreder, 5 knuder, 5 rimter, 5 døbel – og så må den totale, kombinerede fangst ikke overstige 5 individer. I områder, hvor der ikke er artsspecifikke fangstbegrænsninger, gælder separate regler. I den Kuriske Bugt må man maksimalt hjemtage 7 kg fisk, og i ferske ikke-licens vande må man maksimalt hjemtage 5 kg fisk. Smeltfiskeriet i den Kuriske Bugt er ikke omfattet af nogen restriktioner.

Fredningsområder

Specielt udvalgte dele af den Kuriske Bugt og Nemunas Floden er en del af “Nemunas Delta Regionalparken”, hvor enkelte flodgrene og lavvandede vige og bugter er omfatter af særlige fredningsregulativer. Flere af dem er henlagt som gyde- og opvækstområder.

I forbindelse med havørreden og laksens gydevandringer i efteråret kræver flere flodstrækninger særlige fiskelicenser, og i bestemte floder og mange flodmundinger er fiskeri helt forbudt. For detaljeret information herom kan du tage et kig på Det Litauiske Miljøministeriums hjemmeside og i de officielle regler for indlandsfiskeri. Disse regler er indført for at mindske fiskepresset på migrerende fiskearter og sikre succesfuld gydning. For at sikre laks og havørred fri passage til deres gydeområder, så er der fredningszoner i en radius af 500 m i mundingerne af de fleste større vandløb.

Fredningstider

Inden du planlægger din fisketur, så bør du sætte dig ind i de for øjeblikket gældende fredningstider. De fleste arter kan fanges året rundt, men flere af dem er fredet i kortere eller længere perioder for at værne dem imod overfiskeri, fordi bestandene er sarte, eller for at sikre, at arterne kan gyde uhindret.

Ferskvand:

 • Havørred og laks: 15.oktober til 31.december
 • Gedde: 1.februar – 20.april
 • Sandart: 1.marts – 20.maj
 • Asp: 1.april – 15.maj
 • Stalling: 1.marts – 15.maj
 • Bækørred: 1.oktober – 31.december
 • Helt: 1.oktober – 31.december
 • Knude: 15.december – 15.januar
 • Vimme: 15.maj – 15.juni
 • Malle: 1.november – 1.april
 • Noble- og Donaukrebs: 15.oktober – 15.juli
 • Brasen (i “Nemunas Delta Regionalparken”): 20.april – 20.maj.

Saltvand:

Se den komplette liste over fredningstider på det litauiske Miljøministeriums hjemmeside.

Mindstemål

Hvis du ønsker at hjemtage nogle af de fisk, du fanger, så skal du sikre dig, at fisken overholder de gældende mindstemål. Der er ikke mindstemål på alle fisk, men på de mest populære sportsfisk er der. Nedenfor finder du en oversigt over mindstemålene på de mest udbredte fisk i Litauen. Den komplette liste kan finde på det litauiske Miljøministeriums hjemmeside.

 • Laks (Salmo salar) 65 cm (60 cm i Østersøen);
 • Havørred (Salmo trutta trutta) 65 cm (60 cm i Østersøen);
 • Gedde (Esox lucius) 45 cm;
 • Sandart (Sander lucioperca) 45 cm;
 • Malle (Silurus glanis) 75 cm
 • Asp (Aspius aspius) 55 cm;
 • Knude (Lota lota) 45 cm;