Fiskekort og lovgivning – Polen

Vi gør vores bedste for til enhver tid at ajourføre informationerne, så de er tidsvarende. Men vi påtager os ikke ansvar i forhold til nøjagtigheden af informationerne nedenfor. I tvivls tilfælde, så anbefaler vi, at du refererer til de enkelte ministerier- og institutioners hjemmesider. Sidst opdateret: September 2018

De gældende regler for kystnært lystfiskeri i Polen har til hensigt at sikre beskyttelse af særligt vigtige fiskearter. Ét af de vigtigste formål med involveringen i CATCH-projektet er at udvikle bæredygtige tiltag, regler og bestemmelser, der samtidig tager højde for de socioøkonomiske aspekter.

Adskillige lovmæssige bestemmelser med hensyn til fredningstider og mindstemål for særligt populære fiskearter samt fangstbegrænsninger (baglimits) er blevet indført. De er indbefattet i ny lovgivning, som daterer tilbage til d.6.juli 2015, og som er foranlediget af det polske Ministerium for Landbrug og Fødevarer. Denne lovgivning omhandler blandt andet aborre, gedde, skalle, brasen, asp, sandart og havørred.

REGULATIVER FREMSAT AF MINISTERIET FOR LANDBRUG OG FØDEVARER

Mindstemålene, fredningstiderne og fangstbegrænsningerne for lystfiskerfangede arter.

Aborre (Perca fluviatilis)

 • Mindstemål 20cm
 • 6 kg per person per dag

Gedde (Esox lucius)

 • Fredningstider:
  • Gdańsk Bugten 1.januar – 15.maj
  • Andre kystområder (Fra i vest: 15°23ʹ14ʺ E) 1. januar – 30.april
 • Mindstemål 50cm
 • Maksimalt 6 fisk per person per dag

Skalle (Rutilus rutilus)

 • Mindstemål 20cm

Brasen (Abramis brama)

 • Mindstemål 40cm
 • Maksimalt 10 fisk per dag per person

Asp (Aspius aspius)

 • Mindstemål 40cm

Havørred (Salmo trutta trutta)

 • Fredningsperiode:
  • september til 30.november i saltvand op til 4 nautiske sømil ud for kysten
   • september til 31.december i indre kystområder og indenfor havneområderne i: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka.
  • september til 31.december i indre farvande vest for 15°23ʹ14ʺE
 • Mindstemål 50cm
 • Maksimalt 2 fisk per person per dag

Sandart (Sander lucioperca)

 • Fredningstider:
  • marts til 10.maj vest for 16°40’00” E
  • april til 31.maj mellem 16°40’00”a 19°21’00” E
  • april til 10.juni øst for 19°21’00”E
 • Mindstemål 45cm
 • Maksimal hjemtagning af seks fisk per fisker per dag

Torsk (Gadus morhua)

 • Mindstemål 35cm
 • Maksimal hjemtagning af 14 fisk per person per dag (Dette gælder dog ikke, hvis man fisker fra en kommerciel kutter, hvor fiskelicensen betales af skipperen).

Laks (Salmo salar)

 • Fredningsperiode
  • september til 30.november i saltvand indtil 4 nautiske sømil fra kystlinjen
 • Baglimit: 2 fisk per person per dag

Ål (Anguilla anguilla)

 • Fredningsperiode:
  • juni til 15.juli i indre polske farvande
 • Baglimit: 2 fisk per person om dagen

Hornfisk (Belone belone)

 • Bag limit: 10 fisk per person om dagen

Skrubbe (Platichthys flesus)

 • Mindstemål 35cm

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

 • Mindstemål 25cm