Fiskesæson – Danmark

Forår og efterår betegnes som de bedste perioder, men der kan året rundt opleves et godt fiskeri fra kyster, havne samt fra båd eller kutter på Sjælland. Der er mulighed for at fange en række forskellige arter, og Sjælland og øernes godt 2000 kilometer lange kystlinje byder også på en meget varieret natur. Der kan opleves alt fra stenede kyststrækninger med vekslende vegetation til høje klinter af kridt, der udgør en storslået baggrund, når jagten på drømmefisken går ind.

December – Januar – Februar

Fiskeriet i de kolde vintermåneder skal tilpasses, så det imødekommer et generelt nedsat aktivitetsniveau hos fiskene. Fiskeriet efter havørreder er bedst i områder med lav saltholdighed, som i fjorde og vige samt i nærheden af ferskvandsudløb. Husk at havørreder i gydedragt er fredet og skal genudsættes straks i perioden 16. november – 15. januar.

I områder med dybt vand kan der endvidere opleves et godt fiskeri efter både fladfisk og torsk. Her kan en tur med kutter eller småbåd være en god ide eller en tur til den lokale havn eller mole, hvorfra man kan fiske. Geddefiskeriet er normalt koncentreret i nor og vige med lavt vand og kan være ganske fint.

Marts – April – Maj

I foråret sker der for alvor noget på kysterne. Havørrederne bliver mere aktive i deres fødesøgning og færdes nu både i fjorde og på den åbne kyst, hvor der kan opleves godt fiskeri. Særligt morgen og aften kan være en god periode at fiske efter torsk på kyststrækninger, der grænser op til dybt vand – fra en småbåd er det naturligvis endnu lettere at komme i kontakt med torskene, der ofte er at finde på 5-20 meters dybde. Gedden er fredet i perioden 1. april – 15. Maj. Hornfiskene ankommer i slutningen af april, men maj er topmåneden, hvor de store stimer kommer ind på lavt vand under deres gydevandring. I denne periode topper trollingfiskeriet typisk efter laks i Østersøen.

Juni – July – August

Fiskeriet i sommermånederne afhænger meget af de vejrlige forhold og særligt temperaturen. Generelt opleves det bedste fiskeri i kølige somre. Under perioder med længerevarende varme kan det betale sig at koncentrere fiskeriet morgen, aften eller nat, særligt ved fiskeri efter havørreder og torsk. I juni kan der stadig fanges en del hornfisk og i slutningen af måneden begynder de første makreller at vise sig ved pladserne i nærheden af dybt vand. Fra småbåde og kuttere kan dørgefiskeri med blink og woblere være effektivt til at fange makreller. Fra havnene kan der også gøres fine fangster af fladfisk. Fiskeriet efter gedder kan være svært, men forsøg gerne om morgenen, der kan være mest effektivt om sommeren.

September – Oktober – November

Efterårsfiskeriet er årets anden højsæson. Hornfisk og makreller kan i september fortsat findes i områder med dybere vand, inden de trækker tilbage mod deres vinterpladser. På de samme pladser vil der ligeledes kunne opleves et godt fiskeri efter torsk. Havørredfiskeriet er typisk stabilt og foregår mest på den åbne kyst, men i det sene efterår også i fjordene, hvor ørrederne trækker mod vandløbene. Husk at havørreder i gydedragt er fredet og skal genudsættes straks i perioden 16. november – 15. januar. Geddefiskeriet topper i denne periode, og der kan dagen igennem opleves et godt fiskeri. På havet bedrives der ofte et stabilt fiskeri efter både torsk og fladfisk i denne periode.