Bæredygtigt lystfiskeri

Bæredygtigt lystfiskeri handler om at forsyne lokale- og besøgende lystfiskere med de bedst mulige forudsætninger for at kunne få mindeværdige fiskeoplevelser med sig hjem, samt – på samme tid, at udvikle og beskytte det vandmiljø og den natur, som danner rammen for selve lystfiskeriet. Med andre ord sigtes der efter, at alle lystfiskerrelaterede aktiviteter, som udvikles og markedsføres i den sydlige del af Østersøen, skal være i stand til at bære sin egen vægt, og at fiskeriet forvaltes på en måde, der er fremtidssikrende. Som et resultat heraf, har alle CATCH-medlemmerne i Polen, Litauen, Tyskland og Danmark forpligtet sig til at støtte op om en lang række bæredygtige forvaltningsprincipper og til at værne om fiskebestandene og de naturlige ressourcer, så udviklingen af lystfiskerturismen i området ikke ender med at have en negativ indvirkning på hverken naturgrundlaget eller fiskeriets kvalitet. Tværtimod!

Du kan læse mere om CATCH-projektet her og besøge projektets hjemmeside her.

CATCH er baseret på bæredygtige fiskeriforvaltningsprincipper og praksis. Vi er overbeviste om, at der er et stort potentiale i at udvikle lystfiskerturismen i den sydlige del af Østersøen, men vi anerkender samtidig behovet for regulering og fiskeriforvaltningsmæssige tiltag.

Basalt set handler bæredygtighed om social- og miljømæssig værdiskabning – ikke kun økonomisk vækst. Det er en ansvarlig model, som fordrer ressourcebevidsthed, og som tager alle tilknyttede aktiviteters miljømæssige indvirkninger med i betragtning.

Vi ønsker at dele af den økonomi, der genereres som følge af lystfiskerturismeudviklingen i regionen, geninvesteres i de naturlige ressourcer og de fiskebestande, som danner grundlag for vores eksistens. Idéen er at fiskeriet skal forblive godt – også langt ud i fremtiden.

For at undgå nedgang i fiskebestandene, og for at sikre, at der er tilstrækkelig plads og ro til at besøgende lystfiskere kan nyde deres hobby, har man indført fredningstider og mindstemål. Mindstemål gør sig gældende for arter såsom aborre, gedde, sandart, ørred og laks, og der findes desuden områder, hvor catch & release fiskeri er påbudt, eller hvor fangstbegrænsninger er indført. Desuden er der fortløbende forhandlinger om introduktion af vinduesmål (en kombination af mindste- og størstemål) i områder, som har brug for særlig opmærksomhed og beskyttelse.

Generelt bliver lystfiskere mere og mere bevidste om deres hobbys indvirkning på miljøet og behovet for at forvalte og beskytte fiskebestandene. De er desuden opmærksomme på, at catch & release praksisser og håndtering af fisk, der skal genudsættes, er vigtig. (Når en fisk genudsættes, er det naturligvis meningen, at den skal kunne overleve).

I CATCH-projektet har Fishing Zealand (Danmark) lavet en film om catch & release praksisforskrifter, som blandt andet inkluderer tips til håndtering og genudsætning af brakvandsgedder, værktøjerne som anvendes og hvad man særligt bør have in mente. Du kan se filmen her:

En anden film, som byder på nyttige informationer og indsigt er Fishing Zealands film om gældende fiskeregler (både de skrevne og de uskrevne) og om almen lystfiskeretikette i Danmark. Filmen forsyner dig med de vigtigste regler og retningslinjer omkring fiskekort, mindstemål og hvordan man bør gebærde sig i naturen og i nærheden af andre medfiskere: