Fiskeformer – Litauen

Klaipéda regionen byder på en masse spændende muligheder. Her kan man spinnefiske, trolle, flådfiske, fluefiske eller trække håndline bag en båd. Alt sammen afhænger af, om du ønsker at fiske fra båd, havn eller kystlinje.

Om vinteren er isfiskeri vældig populært. Her anvendes typisk små blink og pirke i kombination med mindre fluer eller jigs. Hvis du ønsker at fange sandart, så er jigfiskeri med mindre agn den mest oplagte metode, men sandarten kan også fanges ved trollingfiskeri med wobblere eller på crankbaits.

Den mest populære fiskemetode til at fange brasen, skalle og flire er medefiskeri med feeders og sekundært med flåd. Isfiskeri er også populært – både på mindre søer og moser, samt på de nedre stræk af floderne. De lokale lystfiskere bruger som regel små vertikale jigs – gerne agnet op med levende agn såsom orm og maddiker. I løbet af vinteren er særligt fiskeriet efter smelt (Osmerus eperlanus) i den Kuriske Bugt attraktivt. Her anvendes typisk små filetstrimler af enten karpe, skalle eller smelt. Til bækørred og stallingfiskeri i de kølige elve anvendes som regel spinne- og fluefiskemetoder. I havet fiskes der enten fra båd (trolling og pirkefiskeri), eller også vadefiskes eller surfcastes der fra strandene.