Sjælland – en ø med fantastiske fiskemuligheder

Fiskepladser

Sjælland er en forholdsvis stor ø, og det kan til tider være vanskeligt at lokalisere de gode fiskepladser. På dette kort finder du de bedste fiskepladser på Sjælland. Disse lokaliteter er udvalgt for at give dig de bedste forudsætninger for fange din favorit fisk.

Infrastruktur

Der er gode faciliteter for lystfiskere på Sjælland. Her finder du også et stort udbud af overnatningssteder i alle prislejer.

Når man fisker i et nyt område, er det ofte vanskeligt at finde ud af, hvad fiskene jager, samt hvor og hvornår de skal opsøges. En guide kan forsyne én med uvurderlige informationer, som kan være startskuddet til en god fiskeoplevelse. Du kan finde alle de lokale fiskeguides på kortet her. Fiskeri fra båd giver dig mulighed for at udforske de vidtstrakte områder, som ellers ville have været vanskelige at afdække. Du kan enten medbringe din egen båd, eller du kan leje en. Find informationer herom på kortet her.

Fiskesæsoner/fredningstider

Du kan fiske langs de sjællandske kyster året rundt, men fiskeriet ændrer karakter i igennem året. Højsæsonen er fra marts til maj og igen fra august til oktober.

Fisker du f.eks. efter havørreder skal du huske på at farvede havørreder i gydedragt skal genudsættes i perioden fra 16.november til 15.januar. Du kan læse mere om fredningsperioderne her og blive klogere på, hvordan du håndterer og genudsætter fiskene her. Ved vandløb der munder ud i havet, er der særlige fredningszoner. Du kan læse mere om disse fredningszoner her.

Fisketeknikker

Afhængigt af hvilken fisk du skal fiske efter, findes der forskellige fiskeformer. Læs mere om de forskellige fiskeformer her.

Fiskearter

Sjælland byder på et unikt fiskeri efter en række forskellige fiskearter. Yderligere informationer om fiskearter kan du finde her.

Regler og bestemmelser

Når der fiskes i Danmark, er det vigtigt at være klar over gældende mindstemål for de enkelte fiskearter. Dem kan du blive klogere på her. Herudover er der særlige områder, hvor helårlige- eller periodiske fredningstider og -zoner gør sig gældende for at værne om de migrerende havørredstammer. De nøjagtige zoneafgrænsninger, kaldet fredningsbælter, kan studeres i detalje her.

Fiskekort

Hvis du er mellem 18 og 65 år, er det lovpåbudt at skaffe sig et fisketegn, før fiskeriet påbegyndes – uanset om du har tænkt dig at fiske i fersk- eller saltvand. Fisketegn kan købes online: www.fisketegn.dk

Andre ting du må se, når du besøger regionen

Har du brug for inspiration til spændende aktiviteter udover fiskeriet, så kan du besøge VisitDenmarks hjemmeside her.