Tyrimo analizė: „Lydekų fabrikas“, Danija

Tyrimo siekis yra stiprinti lydekų populiaciją, susitelkiant ties meškeriojimo turizmo plėtra sūriuose pietų Zelandijos vandenyse. Pagrindinis šio projekto tikslas sukurti naujas lydekų nerštavientes sūriuose pietų Zelandijos vandenyse.

Tyrimo analizės vietos: Numatomos tyrimų vietos yra du upeliai netoli Præstø miesto Vordingborgo savivaldybės, Danijoje. Upelius supa lankos ir girios. Vienas upelis įteka į Præstø fiordą, o kitas – į Jungshoved Nor. Vietovės iš abiejų pusių palei upės vagą yra žemos, todėl jas tinkamai atkūrus, žiemos / pavasario mėnesiais jos bus užtvindytos ir bus tinkamos kaip lydekų nerštavietės. Daugiau kaip pusė lydekų populiacijos neršia gėlame vandenyje, mailius kur kas geriau išgyvena gėlame vandenyje nei sūriame.

Tikslinė žuvų rūšis: lydekos.

Meškeriojimo tipai: tereikia meškerės. Du populiariausi būdai patyrusiems žvejams yra gaudyti lydekas yra: iš valties arba užsimovus bridkelnes žvejoti brendant palei krantą. Galima žvejoti spiningu arba museline meškere.

Pagrindinis meškeriojimo sezonas: ankstyvas pavasaris (kovas) ir ruduo (nuo rugsėjo iki lapkričio).

Tikslinė grupė: sūriuose vandenyse lydekas gaudyti gali įvairaus amžiaus asmenys, ypač uostuose, kur vaikams ir pradedantiesiems suteikiamos idealios žuvų žvejojimo sąlygos.

Infrastruktūra: apgyvendinimas, pramoginės žūklės paslaugų teikėjai, žūklės parduotuvės, žūklės gidai (infrastruktūros mastas priklauso nuo konkrečios „lydekų fabriko“ vietovės).

Meškeriojimo turizmo plėtra: atvykstantys meškeriotojai mėgsta gaudyti sūriuose vandenyse gyvenančias lydekas. Lydekų gaudymo regiono ekonominė vertė tampa vis svarbesnė. Per pastaruosius 10 m. buvo susitelkiama ties lydekų meškeriojimu palei Moeną. Meškerioti palei Moeną atvyksta žvejai ne tik iš Danijos, bet ir Švedijos, Vokietijos bei Nyderlandų.

Tvarumo tikslai:

 • Priimti uždarų sezonų ir gaudomų lydekų leistino imti dydžio limitų reikalavimai.
 • Keturios pietų Zelandijos vandenų zonos buvo pripažintos „sugavai-paleisk“ zonomis.
 • 5 m. laikotarpio „sugavai-paleisk“ zonose draudžiama lydekas žvejoti komerciniais tikslais.
 • Buvo stengiamasi siekti tvarios mėgėjiškos lydekų žūklės:
  • žuvų arealo upėse ir upeliuose gerinimas (nerštaviečių atkūrimas);
  • didesnis susitelkimas į veiksnius, kurie riboja žuvų populiaciją sūriame vandenyje;
  • didesnis dėmesys kreipiamas į ežeruose ir fiorduose esančias aplinkos apsaugos gerinimo sąlygas;
  • į su aplinkos gerinimo apsauga susijusias pastangas įtraukiami savanoriai;
  • lankytojams / meškeriotojams pateikiama prieinama informacinė ir edukacinė medžiaga apie mėgėjišką žūklę;
  • lankytojai / meškeriotojai;
  • siūlomi kursai mėgėjiška žūkle užsiimantiems žvejams; taip pat buvo sukurtas sertifikuotų žūklės gidų tinklas.
 • Ženklai pateikiami danų, anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis, kad būtų apibrėžtos sugavimo ir paleidimo zonose galiojančios taisyklės bei reglamentai, taip pat mėgėjiškos žūklės gairės „sugavai-paleisk“ principas.
 • „Fishing Zealand“ renginių ir kitų veiklų metu suveda drauge skirtingus suinteresuotus asmenis: vietos bendruomenes, žvejus, žurnalistus, su atkūrimo projektais susijusius žmones ir kitus.
 • Be to, „Fishing Zealand“ siūlo mokymus ir edukacines išvykas į analizuojamas vietas įvairiems suinteresuotiems asmenims ir įvairaus amžiaus žmonių grupėms (pvz., mokiniams, gidams ir girininkams, savanorių grupėms ir kitiems).
 • „Fishing Zealand“ remia vietos verslą ir dėl ekonominio potencialo įtikina vis daugiau verslų pradėti dirbti su tvariu meškeriojimo turizmu.
 • „Fishing Zealand“ nori pateikti gerą tvaraus meškeriojimo turizmo praktikos pavyzdį nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Žinomos problemos: neribojamas pasiimamų žuvų kiekis (nėra laimikio limito), taip pat yra poreikis apsaugoti lydekas, kurios yra vertingiausios neršto metu (rekomenduojamas draudžiamas imti ilgis 60–80 cm).

Rinkodaros šūkis: nėra.

Interneto svetainėwww.fishingzealand.dk

Kontaktinis asmuo: Niels Lagergaard Pedersen, niels@fishingguidedenmark.dk, „Fishing Zealand“