Tyrimo analizė: Klaipėdos regionas, Lietuva

Tyrimo analizė suskirstyta į tris mažesnius tyrimus, teikiami įvairūs pasiūlymai pakrantės meškeriotojams. Ilgainiui pakrantės meškeriojimo turizmo tvarios plėtros įvedimas gali suteikti didelės naudos.

Tyrimo analizės vietos: Šiaurinėje pajūrio tyrimų vietos dalyje, jūros dugnas akmenuotas ir smėlėtas. Pietinėje dalyje – homoginiškesnis, smėlėtas. Šiaurinę dalį veikia gėlas vanduo, kuris įteka iš Kuršių marių į Baltijos jūrą.

Kuršių marios yra gėlo vandens telkinys pietrytinėje Baltijos jūros dalyje.Kuršių mariasnuo Baltijos jūros skira siauras smėlio pusiasalis. Marių pakrantės linijos ilgis Lietuvos teritorijoje yra 413 km. Likusios marios yra Rusijos Federacijos teritorijoje. Marios yra labai seklios, vidutinis gylis – 3,8 m. Šiauriausią Kuršių marių dalį, kurios gylis iki 14 m, o plotis 0,4 km, stipriai paveikė pramonė.

Nemunas įteka į Kuršių marias ir išteka į Baltijos jūrą. Nemuno delta su upės atšakomis, kanalais, polderiais ir pelkynų labirintu pagal Ramsaro konvenciją yra saugoma kaip tarptautinės svarbos šlapžemė ir regioninis parkas. Delta yra labai svarbi migruojančioms žuvims bei perintiems paukščiams.

Tikslinės žuvų rūšys:

  • Lietuvos Baltijos jūra: menkės, lašišos, Baltijos silkės, grundalai, plekšnės, vėjažuvės, šlakiai, stintos,  otai.
  • Kuršių marios: ešeriai, kuojos, stintos, starkiai, karšiai, lydekos, vėgėlės,  sidabriniai karosai.
  • Nemuno žemupys: karšiai, kuojos, ešeriai, lydekos, plakiai, starkiai, raudės, lynai, šapalai, žiobriai, stintos, vėgėlės, šamai, salačiai, labai retai – lašišos ir šlakiai.

Pagrindinis meškeriojimo sezonas: pagrindinis meškeriojimo sezonas priklauso nuo žuvų rūšių ir regiono. Todėl, analizuojamoje vietovėje galima žvejoti ištisus metus, pasirenkant leidžiamas tuo metu gaudyti žuvų rūšis.

Meškeriojimo tipai: Klaipėdos regione galima meškerioti įvairiais būdais: spiningauti, velkiauti, žvejoti plūdine, dugnine, žvejoti iš valties. Žiemą galima eiti į poledinę žūklę, naudojant blizges/ balansyrus/velnius, žvejoti avižėle ar avižėlių sistemėle ar net žvejoti skrituliais.

Tikslinė grupė: vietiniai meškeriotojai ir turistai yra pagrindiniai į Klaipėdos regioną meškerioti arba dėl kitų priežasčių, įskaitant ir meškeriojimą, atvykstantys klientai. Regionas pritraukia įvairaus amžiaus meškeriotojus (pagrindinė tikslinė grupė 14–65 m. amžiaus asmenys).

Infrastruktūra: turizmo informacijos centrai, apgyvendinimas, restoranai, pramoginės žūklės paslaugos, valčių nuomos, pramoginės žūklės paslaugų teikėjai, žūklės parduotuvės ir žūklės gidai.

Meškeriojimo turizmo plėtra: analizuojama vietovė praeityje buvo gerai žinoma dėl savo žvejų kaimelių ir žemės ūkio. Dabar ją pakeitė apgyvendinimo verslas. Nepaisant to, dėl duomenų trūkumo, pakrantės meškeriojimo plėtra analizuojamoje vietovėje nebuvo užfiksuota.

Tvarumo tikslai:

  • Meškeriojimo Kuršių mariose ir Nemuno deltos regioninio parko vandenyse draudimo sezonai buvo priimti remiantis tarptautinėmis lydekų, starkių, salačių, vėgėlių, šamų, karšių, taip pat plačiažnyplių ir siauražnyplių vėžių gaudymo taisyklėmis. Lietuvos Baltijos jūroje uždari meškeriojimo sezonai buvo priimti remiantis mėgėjiškos žvejybos taisyklėmis. Be to, žūklė jūros vandenyse yra ribojama.
  • rekracijos ir pramoginio turizmo plėtra rodo ambicijas išlaikyti ryšį su istorija. Todėl, yra daugybė su pramogine žvejyba susijusių kultūrinių veiklų, kurios drauge suveda vietos bendruomenes. Keletas vietinių ir suinteresuotų žmonių analizuojamoje vietovėje dalyvauja įvairiose veiklose ir projektuose, kurie yra susiję su meškeriojimu, tradiciniais žuvų patiekalais ir kt.
  • Meškeriojimo turizmas padeda diversifikuoti tiekimo grandinę ir viso sezono metu vietos bendruomenei suteikia papildomas galimybes. Vietovėje buvo atliktas žuvininkystę skatinantis projektas apmokyti pramoginės žvejybos paslaugų teikėjus.

Žinomos problemos: dėl duomenų trūkumo apie Klaipėdos regiono meškeriojimo turizmą, gali egzistuoti problemos, kurios nebuvo užfiksuotos. Tačiau, konfliktai tarp komercinės žuvininkystės ir pramoginės žūklės yra įprasti.

Rinkodaros šūkis: nėra (kuriamas)

Interneto svetainė: nėra

Kontaktinis asmuo: Antanas Kontautas, Antanas.Kontautas@ku.lt, Klaipėdos universitetas
Eglė Mikšiūnaitė, projects@visitneringa.lt, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras