Tyrimo analizė: Ščečino krantai, Lenkija

Tyrimo analize pateikiama dabartinė pakrantės žvejybos turizmo būklė populiariame pietvakarių Lenkijos dalyje, kuria skatinama remti tvarią pakrantės meškeriojimo turizmo Lenkijoje plėtrą.

Tyrimo analizės vietos: Ščečino vandenys (labiausiai į vakarus nutolusi Lenkijos kranto dalis) sudaro teritorijas aplink Ščečino įlanką, Oderio upės žiotis ir Pomeranijos įlankos krantus. Pomeranijos įlanka sudaro Lenkijos įlankos dalį, kuri prasideda nuo Svinouiscio miesto iki Gąski švyturio. Ščečino įlanka yra piečiausia Baltijos jūros pakrantės įlanka. Lenkiškoji dalis užima apytiksliai 410 km2 ir ją sudaro keletas ežerų bei lagūnų, taip pat Swina ir Dziwna sąsiauriai. Oderio upė įteka į lagūną, todėl ta vieta tampa plačios upės žiočių sistemos dalimi. Lagūną su Baltijos jūra jungia trys sąsiauriai. Dėl sudėtingo vandens įtekėjimo į jūrą, vandens telkinys priklauso sūrių vandenų tipui. Vidutinis druskingumas yra 0,5-2 PSU, nepaisant to, kartais daugiau sūraus vandens patenka į Swina upę ir tai druskingumą pakelia iki 6 PSU. Natūralus vidutinis gylis yra 3,8 m., tačiau laivų plaukiojimo kanalų gylis gali viršyti ir 10,5 m.

Tikslinės žuvų rūšys:

  • Ščečino įlanka: ešeriai, starkiai, karšiai ir salačiai.
    Pomeranijos įlanka: menkės, vėjažuvės, upėtakiai ir kai kurios plekšniažuvės.
  • Pagrindinis meškeriojimo sezonas: pagrindinis ešerių meškeriojimo sezonas Ščečino įlankoje prasideda rugsėjo mėnesio viduryje. Meškeriotojai Ščečino įlankoje starkius gaudo nuo spalio vidurio iki kol užšąla vanduo. Po to abejas žuvų rūšis galima sugauti poledinės žūklės metu. Lydekas galima gaudyti nuo spalio iki lapkričio mėnesių. Pagrindinis vėjažuvių gaudymo sezonas yra gegužės vidurys. Menkes galima gaudyti ištisus metus, bet ypač pavasario pradžioje ir rudens pabaigoje. Šlakių meškeriojimo sezonas Pomeranijos įlankoje prasideda lapkričio 15 d.

Meškeriojimo tipai: Ščečino įlankoje populiarus žvejojimas plūde, dugnine, spiningavimu ir velkiavimu. Pomeranijos įlankoje dugninė ir velkiavimas yra pagrindiniai meškeriojimo būdai.

Tikslinė grupė: dėl įrašų trūkumo, tikslinė pakrantės meškeriojimo turizmo grupė tyrimų vietovėje nenustatyta. Todėl, kad surinkti tikslius duomenis svarbu kalbėtis su meškeriotojais, turizmo paslaugų, apgyvendinimo teikėjais, vietos turizmo asociacijomis, valčių nuomos punktais, žūklės parduotuvėmis, savivaldybės atstovais ir mokslo įstaigomis.

Infrastruktūra: turizmo informacijos centrai, apgyvendinimas, restoranai, valčių nuomos punktai ir žūklės parduotuvės.

Meškeriojimo turizmo plėtra: dėl įrašų trūkumo, analizuojamose vietovėse nebuvo užfiksuota meškeriojimo turizmo plėtra.

Tvarumo tikslai:

  • Vienintelės su pakrantės žvejyba Lenkijoje susijusios tvarumo taisyklės buvo priimtos dėl ekologinių aspektų (uždari sezonai ir apsauginės zonos). Todėl, vienas svarbesnių „CATCH“ projekto rezultatų yra tvarios taisyklės pakrantės žvejams, kuriose yra nuorodos į socialinius ir ekonominius aspektus.
  • Remiantis Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministro 2015 m. liepos 6 d. įsakymu, buvo priimti keli reglamentai dėl uždarų sezonų, mažiausio leistino imti žuvų dydžio ir didžiausio laimikio kiekio, kurie yra taikomi ešeriams, lydekoms, kuojoms, karšiams, salačiams, starkiams ir šlakiams.

Žinomos problemos: trūksta centrinės sistemos pakrantės meškeriojimo statistiniams duomenims (pvz., pramoginėje žvejyboje sugautų žuvų duomenys) surinkti. Be to, dažni konfliktai su kitais pakrančių naudotojais (pvz., žvejais verslininkais).

Rinkodaros šūkis: “Pol. Zachodniopomorskie – Morze Przygody” (Vakarų Pomeranija – Nuotykių jūra)

Interneto svetainė: www.morzeprzygody.eu

Kontaktinis asmuo: 

Jakub Skorupski, jakub@gajanet.pl, „Green Federation“ „GAJA“

Marcin Budniak, marcinb@gajanet.pl, „Green Federation“ „GAJA“

Aneta Kozłowska, anetak@gajanet.pl, „Green Federation“ „GAJA“