Kontakt, Leidimo duomenys

„Fishing Southbaltic“ yra nekomercinė interneto svetainė, kuri atsirado vykdant ES finansuojamą „CATCH“ („Meškeriojimo turizmas pajūrio teritorijose – vystymosi galimybės Pietų Baltijos regione“) projektą pagal Interreg IV Pietų Baltijos regiono programą 2014–2020 m.

Šią platformą sukūrė šešių partnerių konsorciumas iš Danijos, Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos. Rostoko universitetasEUCC – Vokietijos pakrantės sąjunga, „Green Federation „GAJA“Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“Klaipėdos universitetas ir Vordingborgo savivaldybė („Fishing Zealand“vardu). Su meškeriojimu Jūsų regione susijusiais klausimais arba, jeigu norite, kad būtumėte parodytas žemėlapyje, aukščiau nurodytos organizacijos mielai Jums padės.

Vadovaujantis „CATCH“ projekto partneris yra Rostoko universitetas. Su vadovaujančiu partneriu galite susisiekti:

Institute for Marketing and Service Research
Ulmenstr. 69
18051 Rostock
Germany
Tel.: +49 381 498 – 4385
Email: katharina.poser@uni-rostock.de; katja.rummelhagen@uni-rostock.de
Website: www.fishingsouthbaltic.eu

Šis teisinis pranešimas yra verstas iš vokiečių kalbos. Klaidingų ar dviprasmybių atveju naudojamas vokiečių kalbos originalas.

Informacija pagal TMG 5 str.

ES Interreg Pietų Baltijos regiono programos projektas
Atstovaujamas vadovaujančio partnerio:
Rostoko universitetas, Rinkodaros ir paslaugų tyrimų institutas
Ulmenstraße 69
18057 Rostokas, Vokietija

Atstovaujamas:

rektoriaus profesoriaus medicinos daktaro Wolfgang Schareck

Kontaktinė informacija

Tel. +49 381 498 – 4303
El. paštas info@fishingsouthbaltic.eu

PVM mokėtojo kodas

Pardavimo mokesčio identifikacinis kodas pagal Pardavimo mokesčio įstatymo 27 str.:
DE137385436

Priežiūros institucija

Švietimo, mokslo ir kultūros ministerija, Meklenburgas Pomeranija
19048 Šverinas, Vokietija
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/

Už turinį pagal RsTV 55 str. 2 d. atsakingas

Profesorius daktaras Martin Benkenstein
Rostoko universitetas, rinkodaros ir paslaugų tyrimų institutas
Ulmenstraße 69
18057 Rostokas, Vokietija

Mes nenorime ir nesame įsipareigoję dalyvauti ginčų sprendimo procese vartotojų arbitražo taryboje.

Atsakomybė už turinį

Būdami paslaugų teikėjais, atsakome už savo interneto svetainės turinį pagal Vokietijos televizijos ir medijos įstatymo (TMG) 7 skyriaus 1 dalį. Tačiau, pagal TMG 8 – 10 skyrius, paslaugų teikėjai neįpareigojami visą laiką stebėti pateiktos arba saugomos informacijos, arba ieškoti neteisėtos veikos įrodymų.

Teisiniai įsipareigojimai pašalinti informaciją arba blokuoti jos naudojimą išlieka nepakitę. Šiuo atveju, atsakomybė taikoma tik tada, kai sužinoma apie konkretaus įstatymo pažeidimą. Neteisėtas turinys pašalinamas iš karto po to, kai apie jį sužinome.

Atsakomybė už nuorodas

Mūsų pasiūlyme yra nuorodos į išorines trečiųjų asmenų interneto svetaines. Mes negalime daryti įtakos tų interneto svetainių turiniui, todėl ir negalime atsakyti už jį. Už susietų interneto svetainių turinį atsako tų interneto svetainių tiekėjai ar administratoriai.

Susiejimo metu buvo patikrintas galimas interneto svetainių įstatymų pažeidimas. Susiejimo metu nebuvo panaikintas neteisėtas turinys. Nuolatinis susietos interneto svetainės turinio stebėjimas negali būti taikomas be pagrįstų požymių, kad buvo pažeisti įstatymai. Neteisėtos nuorodos pašalinamos iš karto, kai apie jas sužinome.

Autorių teisės

Tiekėjų interneto svetainėse skelbiamam turiniui ir rinkiniams taikomi Vokietijos autorių teisių įstatymai. Norint atgaminti, redaguoti, platinti ir naudotis turiniu bei rinkiniais, kai tai nepatenka į autorių teisių įstatymo taikymo sritį, būtinas raštiškas autoriaus arba kūrėjo leidimas. Interneto svetainių turinį ar rinkinius parsisiųsti arba kopijuoti leidžiama tik asmeniniais tikslais. Draudžiama be kūrėjo leidimo naudoti mūsų turinį komerciniais tikslais.

Trečiųjų šalių autorių teisės gerbiamos, jeigu šių interneto svetainių turinio nesukuria tiekėjas. Nurodomas trečiųjų šalių indėlis į šią svetainę. Tačiau, jeigu pastebite bet kokį autorių teisių pažeidimą, praneškite mums. Toks turinys bus nedelsiant pašalintas.

Šio tinklalapio turinys yra vien tik autoriaus nuomonė ir ji nebūtinai atitinka Europos sąjungos, Vadovaujančios institucijos ar Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 Jungtinio sekretoriato požiūrių.