Leidimai ir įstatymai – Vokietija

Please be informed that the following rules & regulations only refer to coastal waters of Mecklenburg-Western Pomerania!
Rules & Regulations of the inland waters of Mecklenburg-Western Pomerania as well as for coastal and inland waters of other German states might differ.

Darome viską, kad toliau nurodyta informacija būtų nuolat atnaujinama. Tačiau mes neprisiimame atsakomybės už žemiau pateiktos informacijos tikslumą. Jei kyla klausimų, prašome remtis atitinkamų institucijų ir ministerijų tinklalapiuose pateikiama naujausia informacija. Atnaujanta: 2018 m. Rugsėjo mėnesį

Norint žvejoti Baltijos jūroje palei Meklenburgo Vakarų Pomeranijos krantus (MV), visada reikės dviejų dokumentų: galiojančio žvejo leidimo ir leidimo žvejoti konkrečiame vandens telkinyje. Pripažįstami žvejo leidimai iš kitų valstybių arba kitų Vokietijos federalinių žemių, jeigu juos išdavė vyriausybinė institucija, jie yra galiojantys, o jų savininkas nėra MV rezidentas. Visi pramogine žvejyba besidomintys ir oficialaus žvejo leidimo neturintys žmonės gali gauti žvejo turisto leidimą („Touristenfischereischein“). Šis laikinas leidimas galioja 28 dienas ir kainuoja 24,00 EUR. Per kalendorinius metus jis gali būti keletą kartų pratęstas, sumokant 13,00 EUR. Čia galite rasti lankstinuką anglų kalba apie turisto žvejo leidimą („Broschüre“), įgaliotų leidimus išduoti skyrių sąrašą („Adresliste“) ir paraiškos dokumentą („Formblatt“).

Be pagrindinio leidimo, Jums reikia žvejybos leidimo. MV jokiuose vandenyse negalima žvejoti neturint leidimo. Pakrantės vandenyse, įskaitant vidinius pakrantės vandenis ir Baltijos jūrą iki 12 jūrmylių, šiuose vandenyse leidimą žvejoti turi Meklenburgas Vakarų Pomeranija, jeigu trečiosios šalys taip pat neturi teisės žvejoti. Žvejybos leidimą galima gauti vietinėse žuvininkystės skyriuose, žūklės parduotuvėse, turizmo agentūrose vietoje arba atsakingos valstybinės institucijos, taip pat fiskado.de svetainėje. Galite nusipirkti žvejybos leidimą dienai už 6,00 EUR, savaitinį leidimą už 12,00 EUR arba leidimą žvejoti visus kalendorinius metus už 30,00 EUR. Vaikai, jaunuoliai arba neįgaliojo pažymėjimą turintys asmenys gali nusipirkti žvejybos leidimą metams už 10,00 EUR. Vaikai iki 14 metų gali žvejoti be žvejybos leidimo, bet su žvejo leidimu. Jie taip pat gali žvejoti su Jumis toje vietoje, kurioje galioja Jūsų dokumentai, jeigu laikomasi vietos taisyklių ir reglamentų ir, kol prižiūrite vaiką bei užtikrinate, kad laikomasi žuvininkystės, gamtos ir faunos apsaugos taisyklių bei reglamentų reikalavimų.

Kai kurioms žuvų rūšims galioja tam tikri uždaro sezono, mažiausio dydžio ir laimikiui keliami reikalavimai.

Žemiau esančioje lentelėje galite rasti ištrauką iš sąrašo su mažiausiais leistinais dydžiais ir uždarais žvejybos sezonais (2018 m. rugpjūtis). Prieš vykdami į žvejybą, visada patikrinkite galiojantį sąrašą, kurį rasite čia.

Pavadinimas Mažiausias dydis pakrantės vandenyse Uždaras žvejojimo sezonas pakrantės vandenyse
Ešeriai (Perca fluviatilis) 20 cm
Menkės (Gadus morhua) 35 cm 01.02. – 31.03*
Upinės plekšnės (Platichthys flesus) 25 cm
Lydekos (Esox lucius) 50 cm 01.03. – 30.04.
Limandos (Limanda limanda) 25 cm
Lašišos (Salmo salar) 60 cm 15.09. – 14.12.
Šlakiai (Salmo trutta trutta) 45 cm 15.09. – 14.12.
Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa) 25 cm
Starkiai (Sander lucioperca) 45 cm** 23.04 – 22.05.

* Nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d. draudžiama pasiimti daugiau kaip tris menkes per dieną
** Žūklės srityse Darßer Boddenkette, Peenestrom ir Stettiner Haff (Vokiškoji dalis) 40 cm

Laimikio limitas per dieną:

  • Menkės (Gadus morhua): 5 žuvys nuo 04–01 iki 01–31; 3 žuvys nuo 02–01 iki 03–31
  • Lydekos (Esox Lucius): 3 žuvys
  • Starkiai (Sander lucioperca): 3 žuvys
  • Lašišinės žuvys (lašiša (Salmo salar) ir Šlakis (Salmo trutta trutta)): 3 žuvys

Įsidėmėkite, kad mėgėjiška žvejyba, kurios metu neketinama suvartoti sugautos žuvies, Vokietijoje yra draudžiama. Žvejybos leidime nurodyta kokius ir kiek žvejybos prietaisų galite naudoti. Įprastai leidžiama naudoti iki trijų meškerių su masalais. Leidžiama naudoti kaip masalą mažesnes žuvis kitoms žuvims vilioti, kurios nebus suvartotos. Tačiau draudžiama kaip jauką naudoti gyvas žuvis. Mėgėjiška žūkle užsiimantiems žvejams draudžiama naudoti profesionalius žvejybos įrankius (pvz., tinklus ir kt.) ir gaudymo prietaisus, kuriais žuvys yra sužeidžiamos, pavyzdžiui, žeberklus, ietis, sprogstamąsias medžiagas, nuodus, nejudrius kablius ir sužeidžiančius žuvį gaudymo būdus, pavyzdžiui, įrankius, kuriais žuvis įdrėskiama. Laikykitės mažiausiai 100 m atstumo nuo komercinės žvejybos įrankių.

Draudžiama velkiauti sekliuose vandenyse, lagūnose ir įlankose (žuvininkystės rajonuose, pagal Pakrančių žuvininkystės direktyvos 14 str.). Nuo rugsėjo 15 d. iki kovo 15 d. papildomai draudžiama velkiauti kitose vietose (Pakrančių žuvininkystės direktyvos 9 str.). Be to, tam tikros vietovės yra paskelbtos kaip „žuvų apsaugos zona“, „neršto apsaugos zona“ arba „žiemojimo apsaugos zona“, kuriose draudžiama žvejoti arba žvejojama su apribojimais (Pakrančių žuvininkystės direktyvos 11–13 str.).

Visos minėtos vietovės yra paminėtos Pakrančių žuvininkystės direktyvoje.

Apsauginėse zonose taikomos papildomos žvejybos ir plaukiojimo valtimis taisyklės. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia arba čia.

Šio teksto dalis panaudota iš lankstinuko apie laikiną žvejybos leidimą, kad būtų išvengta neteisingos teisinės informacijos.