Leidimai ir įstatymai – Lietuva

Darome viską, kad toliau nurodyta informacija būtų nuolat atnaujinama. Tačiau mes neprisiimame atsakomybės už žemiau pateiktos informacijos tikslumą. Jei kyla klausimų, prašome remtis atitinkamų institucijų ir ministerijų tinklalapiuose pateikiama naujausia informacija. Atnaujanta: 2018 m. Rugsėjo mėnesį

Žvejo bilietas

Nesvarbu, ar ketinate žvejoti gėlame, ar sūriame vandenyje, jeigu Jums nuo 16 iki 65 metų,- reikės žvejo bilieto. Yra trys žvejo bilietų tipai: išnuomotuose, neišnuomotuose ir licencijuotuose vandens telkiniuose.. Turėdami neišnuomotų vandens telkinių žvejo bilietą, galite žvejoti jūroje, Kuršių mariose ir daugelyje upių (išskyrus Nemuno deltą ir Merkį) taip pat daugelyje Lietuvos ežerų ir tvenkinių. Išnuomotų vandens telkinių žvejo bilietas būtinas išnuomotose ežeruose ir tvenkiniuose, Nemuno regioninio parko teritorijos vandenyse bei Merkio upėje. Daugelyje atvejų žvejo bilietą galite nusipirkti loterijos „Perlas“ terminaluose, kurie yra daugelyje didžiųjų parduotuvių ar prekybos centrų, „Tiketa“ bilietų kasoje ir jos interneto svetainėjeinternetu aplinkos leidimų informacinėje sistemoje „ALIS“ arba tiesiogiai iš žvejų klubų ar jų asocijuotų narių.

Galimi keli žvejo bilieto tipai: 14,00 EUR už vienerius metus, 5,00 EUR už mėnesį, 1,40 EUR už dvi dienas. Jeigu ketinate žuvis gaudyti licencijuotame vandens telkinyje, žvejo bilietas dienai gali kainuoti nuo 2,50 EUR iki kelių eurų.

Norėdami geriau suprasti kokio bilieto reikia vandens telkinyje, pasižiūrėkite „ALIS“ sistemoje arba Aplinkos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

Visos iš bilietų gautos pajamos skiriamos žuvims išsaugoti ir jų ištekliams didinti.

Laimikio limitai

Žvejodami jūroje nuo kranto ar iš valties, įsidėmėkite, kad galite sugauti 1 lašišą arba 1 šlakį, 1 syką, 5 otus ir 5 sterkus. Toms žuvims, kurioms netaikomas mažiausio dydžio reikalavimas, leidžiama sugauti iki 15 kg. Gėlame vandenyje galite sugauti: 1 lašišą arba šlakį (tik, jeigu nusipirkote žvejo bilietą; čia pasiskaitykite taisykles apie meškeriojimui taikomus apribojimus), 1 šamą, 2 salačius, 2 ūsorius, 3 lydekas, 3 sterkus, 3 ungurius, 3 kiršlius, 3 marguosius upėtakius, 5 vėgėles, 5 meknes, 5 šapalus ir negalite pasiimti daugiau kaip 5 vienetus šių minėtų rūšių žuvų kartu paėmus. Jeigu žuvų skaičius neribojamas, Kuršių mariose galite sugauti iki 7 kg ir visose gėluose vandenyse iki 5 kg (išskyrus vandens telkiniuose, kur reikia žvejo bilieto) žuvies. Kuršių mariose sugautų stintų kiekis neribojamas.

Apsauginės zonos

Kai kurios Kuršių marių ir Nemuno upės dalys patenka į „Nemuno deltos regioninio parko“ sritį, todėl tam tikroms upių atšakoms, seklioms įlankoms galioja draudimo žvejoti taisyklės, nes jos yra laikomos neršiančių žuvų ir jauniklių atsiganymo apsaugos zonomis.

Lašišų ir šlakių neršto migracijos metu rudenį, norint užsiimti bet kokia žvejyba, kai kuriose upių dalyse reikia turėti leidimą, o kitose upėse ir jų žiotyse meškerioti yra iš vis draudžiama; norėdami sužinoti išsamesnę informaciją, pasižiūrėkite Aplinkos apsaugos ministerijos svetainėje arba vidaus vandenų meškeriojimo taisyklėse. Tokios taisyklės sumažina meškeriojimo žalą ir užtikrina sėkmingą nerštą. Jos yra priimtos siekiant užtikrinti, kad lašišinės žuvys galėtų netrukdomai pasiekti nerštavietes. Daugelyje didesnių upių šių apsauginių zonų statusas galioja ištisus metus 500 metrų spinduliu nuo upės žiočių.

Draudimo žvejoti laikotarpiai

Prieš planuodami vykti į žvejybą, turite žinoti apie galiojančias draudimo žvejoti laikotarpius. Daugelį žuvų rūšių galima gaudyti ištisus metus, tačiau yra tam tikros žuvų rūšys, kurias būtina papildomai saugoti, ypatingai retenenes, mažiau gausias rūšis ar tiesiog siekiant užtikrinti sėkmingą nerštą ir migraciją į neršto vietas.

Gėlame vandenyje:

 • Šlakiai ir atlantinės lašišos: nuo spalio 15 d. iki spalio 31 d.
 • Lydekos: nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.
 • Sterkai: nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.
 • Salačiai: nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.
 • Kiršliai: nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.
 • Margieji upėtakiai: nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • Sykai: nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • Vėgėlės: nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.
 • Žiobriai: nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.
 • Šamai: nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.
 • Plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai: nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d.
 • Karšiai (tik „Nemuno deltos regioniniame parke“): nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d.

Sūriame vandenyje:

Pasižiūrėkite visą draudimo žvejoti datų sąrašą Lietuvos aplinkos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

Mažiausias dydis

Jeigu norite žuvį pasiimti namo, turite žinoti, kad sugautai kai kuriai žuviai taikomi mažiausio leistino sugauti dydžio reikalavimai. Čia galite pamatyti mažiausius leistino sugauti dydžio reikalavimus kai kurioms Lietuvoje gyvenančioms žuvų rūšims, visą sąrašą rasite Lietuvos aplinkos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

 • Lašišos (Salmo salar) 65 cm (60 cm Baltijos jūroje);
 • Šlakiai (Salmo trutta trutta) 65 cm (60 cm Baltijos jūroje);
 • Lydekos (Esox lucius) 45 cm;
 • Sterkai (Sander lucioperca) 45 cm;
 • Šamai (Silurus glanis) 75 cm
 • Salačiai (Aspius aspius) 55 cm;
 • Vėgėlės (Lota lota) 45 cm