Leidimai ir įstatymai – Lenkija

Darome viską, kad toliau nurodyta informacija būtų nuolat atnaujinama. Tačiau mes neprisiimame atsakomybės už žemiau pateiktos informacijos tikslumą. Jei kyla klausimų, prašome remtis atitinkamų institucijų ir ministerijų tinklalapiuose pateikiama naujausia informacija. Atnaujanta: 2018 m. Rugsėjo mėnesį

Vienintelės su pakrantės žvejyba Lenkijoje susijusios tvarumo taisyklės buvo priimtos dėl ekologinių aspektų (uždari sezonai ir apsauginės zonos). Todėl vienas svarbesnių „CATCH“ projekto rezultatų yra tvarios taisyklės pakrantės žvejams, kuriose yra nuorodos į socialinius ir ekonominius aspektus.

Remiantis Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministro 2015 m. liepos 6 d. įsakymu, buvo priimti keli reglamentai dėl uždarų sezonų, mažiausio leistino imti žuvų dydžio ir didžiausio laimikio kiekio, kurie yra taikomi ešeriams, lydekoms, kuojoms, karšiams, salačiams, sterkams ir upėtakiams.

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS MINISTRO ĮSAKYMAS

Mėgėjiškos žvejybos metu sugautų žuvų matmenys ir sezonai, mėgėjiškos žvejybos būdai bei sąlygos

Ešerys (Perca fluviatilis)

 • galima žvejoti iki 20 cm ilgio ešerius
 • per 1 d. vienas žmogus gali sugauti iki 6 kg ešerių

Lydekos (Esox lucius)

 • draudžiama žvejoti:
  • Gdansko įlankoje nuo sausio 1 d. iki gegužės 15 d.
  • kituose jūros vandenyse (į vakarus nuo 15°23ʹ14ʺ E) nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.
 • galima žvejoti iki 50 cm ilgio lydekas
 • per 1 d. vienas žmogus gali sugauti daugiausia 6 lydekas

Kuojos (Rutilus rutilus)

 • galima žvejoti iki 20 cm ilgio kuojas

Karšiai (Abramis brama)

 • galima žvejoti iki 40 cm ilgio karšius
 • per 1 d. vienas žmogus gali sugauti daugiausia 10 karšių

Salačiai (Aspius aspius)

 • galima žvejoti iki 40 cm ilgio salačius

Šlakiai (Salmo trutta trutta)

 • draudžiama žvejoti:
  • nuo rugsėjo 15 d. iki lapkričio 30 d. jūros vandenyse iki 4 jūrmylių nuo kranto
  • nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 31 d. jūros vidaus vandenyse ir Darłowo, Dźwirzyno, Kolobrežas, Łeba, Rowy, Ustka uostų ribose
  • nuo rugsėjo 25 d. iki gruodžio 31 d. jūros vidaus vandenyse į vakarus nuo 15°23ʹ14ʺE
 • galima žvejoti iki 50 cm ilgio šlakius
 • per 1 d. vienas žmogus gali sugauti daugiausia 2 šlakius

Sterkai (Sander lucioperca)

 • draudžiama žvejoti:
  • nuo kovo 25 d. iki gegužės 10 d. į vakarus nuo 16°40’00” E
  • nuo balandžio 10 d. iki gegužės 31 d. tarp 16°40’00” ir 19°21’00” E
  • nuo balandžio 20 d. iki birželio 10 d. į rytus nuo 19°21’00”E
 • galima žvejoti iki 45 cm ilgio sterkus
 • per 1 d. vienas žmogus gali sugauti daugiausia 6 sterkus

Menkės (Gadus morhua)

 • galima žvejoti iki 35 cm ilgio menkes,
 • per 1 d. vienas žmogus gali sugauti daugiausia 14 menkių (netaikoma meškeriotojams žvejojantiems jūroje nuo valties ir, kai už licenciją sumoka laivo savininkas)

Lašišos (Salmo salar)

 • jūros vandenyse iki 4 jūrmylių nuo kranto draudžiama žvejoti nuo rugsėjo 15 d. iki lapkričio 30 d.
 • per 1 d. vienas žmogus gali sugauti 2 lašišas

Ungurys (Anguilla anguilla)

 • draudžiama žvejoti nuo birželio 15 d. iki liepos 15 d. Lenkijos vidaus vandenyse ir Lenkijos ekonominėje zonoje
 • per 1 d. vienas žmogus gali sugauti 2 ungurius

Vėjažuvės (Belone belone)

 • per 1 d. vienas žmogus gali sugauti 10 vėjažuvių

Upinė plekšnė (Platichthys flesus)

 • galima žvejoti iki 35 cm ilgio upines plekšnes

Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

 • galima žvejoti iki 25 cm ilgio jūrines plekšnes