Studium przypadku: Pike Factory, Dania

Pike Factory zwiększa populację szczupaków, koncentrując się na rozwoju turystyki wędkarskiej w słonawych wodach południowej Zelandii. Głównym celem tego projektu jest stworzenie nowych miejsc do rozmnażania szczupaków żyjących w tej okolicy.

Lokalizacja: Strumienie zlokalizowane w pobliżu miasta Præstø w gminie Vordingborg w Danii. Obszary otaczające oba strumienie są mieszanką łąk i lasów. Jeden ze strumieni wpada do fiordu Præstø, a drugi do Jungshoved Nor. W obydwu miejscach obszary wzdłuż cieków wodnych leżą nisko w terenie, więc jeśli obszary te zostaną prawidłowo odtworzone jako tarliska, zimą/wiosną nastąpi ich zalanie, co oznacza, że nadawać się będą na tarliska dla szczupaków. W ten sposób powstaną zalane łąki, zwiększające potencjał wylęgu dla szczupaka żyjącego w wodach słonawych. Około połowa populacji szczupaków odbywa tarło w słodkiej wodzie, a co ważniejsze, współczynnik przeżycia narybku jest znacznie wyższy w słodkiej wodzie niż w wodzie słonawej.

Gatunek docelowy: Szczupak

Rodzaje wędkarstwa: Jedyny niezbędny sprzęt to wędka i kołowrotek. W tej okolicy doświadczeni wędkarze łowią szczupaki albo z łodzi, albo brodząc w woderach wzdłuż wybrzeża. Można użyć wędki spinningowej z przynętą lub muchowej z muchą.

Główny sezon wędkarski: Wczesna wiosna (marzec) i jesień (od września do listopada)

Grupa docelowa (klienci): Wędkowanie na szczupaki w wodach słonawych jest odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych, zwłaszcza w portach zapewniających idealne warunki dla młodzieży i początkujących.

Dostępna infrastruktura: Zakwaterowanie, podmioty działające w zakresie wędkarstwa rekreacyjnego, sklepy wędkarskie, przewodnicy wędkarscy (zasięg otaczającej infrastruktury zależy od hodowli szczupaka)

Rozwój turystyki wędkarskiej: Łowienie szczupaka zamieszkującego wody słonawe jest niezwykle atrakcyjne dla wędkarzy-turystów. Regionalna wartość ekonomiczna połowów szczupaków ma coraz większe znaczenie. Od 10 lat obserwuje się znaczne nasilenie połowów, szczególnie szczupaków wokół Moen. Jakość wędkarstwa wokół Moen jest teraz na poziomie, który przyciąga wędkarzy z krajów innych niż Dania, takich jak Szwecja, Niemcy i Holandia.

Kwestie zrównoważonego rozwoju:

 • Wprowadzono okresy zamknięte i limity wielkości połowu szczupaków.
 • W czterech strefach w wodach południowej Zelandii wprowadzono zasadę „złów i wypuść”
 • Strefy „złów i wypuść” na okres 5 lat – komercyjne połowy szczupaków nie są dozwolone w tych strefach.
 • Podjęto ogólne działania, aby wędkarstwo sportowe ukierunkowane na szczupaki miało charakter zrównoważony, np.:
  • poprawa siedlisk ryb w rzekach i strumieniach (odtworzenie tarlisk);
  • większe skupienie się na czynnikach ograniczających populacje ryb w słonej wodzie;
  • większy nacisk na warunki środowiskowe w jeziorach i fiordach;
  • zaangażowanie wolontariuszy w wysiłki na rzecz ochrony środowiska;
  • materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące dobrych zasad wędkarstwa sportowego,
  • dostępne dla odwiedzających/wędkarzy;
  • oferowane są kursy dla wędkarzy sportowych; oraz sieć certyfikowanych przewodników wędkarskich.
 • Znaki w języku duńskim, angielskim, niemieckim i polskim, objaśniające zasady i przepisy dotyczące stref „złów i wypuść”, a także wytyczne dotyczące dobrych połowów sportowych i metod „złów i wypuść”.
 • Organizacja Fishing Zealand skupia wiele różnych interesariuszy, takich jak społeczności lokalne, wędkarze, dziennikarze, osoby zaangażowane w projekty restauratorskie i wiele innych podczas różnych wydarzeń i działań.
 • Dodatkowo Fishing Zealand oferuje szkolenia i wyjazdy edukacyjne w celu studiowania miejsc, dla różnego rodzaju interesariuszy i wszystkich grup wiekowych (np. klas szkolnych, przewodników i konserwatorów przyrody, grup wolontariuszy i wielu innych).
 • Fishing Zealand wspiera lokalne firmy i przekonuje więcej firm do rozpoczęcia współpracy ze zrównoważoną turystyką wędkarską, ze względu na jej potencjał gospodarczy.
 • Fishing Zealand chce przedstawić przykład dobrej praktyki zrównoważonej turystyki wędkarskiej na poziomie krajowym i międzynarodowym (transgranicznym).

Znane problemy: Nie ma ograniczeń co do liczby ryb, które można zabrać (limit połowu), a istnieje potrzeba ochrony dużych szczupaków, które są najcenniejsze, jeśli chodzi o tarło (zalecany rozmiar 60-80 cm).

Znane problemy: Brak

Strona internetowawww.fishingzealand.dk

Kontakt: Niels Lagergaard Pedersen, niels@fishingguidedenmark.dk, Fishing Zealand