Studium przypadku: Region Kłajpedy, Litwa

Przedmiotowy obszar podzielony jest na trzy podsektory, zapewniające szeroki wachlarz ofert dla wędkarzy przybrzeżnych. Wprowadzenie zrównoważonego rozwoju dla sektora przybrzeżnej turystyki wędkarskiej może przynieść jeszcze większe korzyści w perspektywie długoterminowej.

Lokalizacja: Morze Bałtyckie wzdłuż litewskiej linii brzegowej ma głębokość do 20 metrów. W północnej części obszaru dno morskie składa się głównie ze skał i piasku. Część południowa ma bardziej jednorodną strukturę dna morskiego, z przewagą piasku. Północna część przedmiotowego obszaru znajduje się pod silnym wpływem przepływu słodkiej wody z Zalewu Kurońskiego w kierunku Morza Bałtyckiego.

Zalew Kuroński to laguna słodkowodna w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, z basenem w kształcie trójkąta prostokątnego. Wąska Mierzeja Kurońska oddziela Zalew od Morza Bałtyckiego. Długość linii brzegowej Zalewu na terytorium Litwy wynosi około 413 km. Pozostała część Zalewu znajduje się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Laguna jest bardzo płytka, ze średnią głębokością 3,8 metra. Najbardziej wysunięta na północ część Zalewu Kurońskiego, która ma głębokość do 14 metrów i szerokość zaledwie 0,4 km, została mocno przekształcona przez działalność przemysłową.

Zalew Kuroński zasilany jest głównie wodami Niemna, który wpływa do Morza Bałtyckiego. Delta Niemna z labiryntem odgałęzień rzecznych, kanałów, polderów i terenów podmokłych jest chroniona jako obszar podmokły o znaczeniu międzynarodowym w ramach konwencji Ramsar i jako park regionalny. Delta jest bardzo ważna dla wędrownych i hodowlanych ryb i ptaków.

Gatunek docelowy:

  • Litewskie Morze Bałtyckie: dorsz, łosoś, śledź bałtycki, babka okrągła, flądra, belona, troć wędrowna, stynka i turbot.
  • Zalew Kuroński: okoń, płotka, stynka, sandacz, leszcz, miętus, szczupak, karp pruski.
  • Dolny bieg Niemna: leszcz, płoć, okoń, szczupak, krąp, sandacz, wzdręga, lin, kleń, certa, stynka, miętus, sum, boleń, bardzo rzadko – łosoś i pstrąg potokowy.

Główny sezon wędkarski: Główny sezon wędkarski różni się w zależności od gatunku ryby, ale zależy również od części omawianego obszaru. Tak więc na przedmiotowym obszarze można wędkować przez cały rok.

Rodzaje wędkarstwa: W regionie Kłajpedy wędkować można różnymi metodami, od spinningu, przez trolling, wędkarstwo spławikowe, tzw. ledgering i wędkowania z pływającymi linkami z łodzi, po metody łowienia z brzegu, takie jak spinning, wędkarstwo muchowe i spławikowe. W zimie można również łowić ryby pod lodem, za pomocą wahadłówek/much, przynęt lub tzw. mugów (metodą tip-up).

Grupa docelowa (klienci): Wędkarze przybrzeżni w regionie Kłajpedy to mieszkańcy i turyści, którzy podróżują w celach wędkarskich lub odwiedzają obszar z innych powodów, ale korzystają z wędkarstwa jako jednego z zajęć rekreacyjnych. Region przyciąga wędkarzy w każdym wieku (główna grupa docelowa: od 14 do 65 lat).

Dostępna infrastruktura: Ośrodki informacji turystycznej, wspólna baza noclegowa, restauracje, rekreacyjne usługi połowowe, wypożyczalnie łodzi, dostawcy usług dla wędkarzy rekreacyjnych, sklepy wędkarskie i przewodnicy wędkarscy

Rozwój turystyki wędkarskiej: W przeszłości obszar był dobrze znany z rybackich wiosek i rolnictwa. W dzisiejszych czasach obszarem zarządza firma hotelarska. Niemniej jednak, z powodu braku danych, rozwój przybrzeżnej turystyki wędkarskiej na badanym obszarze nie został odnotowany.

Kwestie zrównoważonego rozwoju:

  • Okresy zamknięte dla Mierzei Kurońskiej (i wód Parku Regionalnego Delty Niemna) zostały ustalone zgodnie z zasadami wewnętrznego połowu szczupaków, sandaczy, boleni, miętusa, suma, leszcza, a także raków błotnych. W litewskim basenie Morza Bałtyckiego okresy zamknięte zostały ustalone zgodnie z zasadami amatorskiego łowienia turbota i siei. Ponadto połowy w wodach morskich są ograniczone.
  • Nowy rozwój tego obszaru jako miejsca rekreacji turystycznej pokazuje ambicje utrzymania historycznych aspektów. W związku z tym istnieją różne wydarzenia kulturalne związane z rybołówstwem rekreacyjnym, łączące lokalne społeczności. Kilku mieszkańców i zainteresowanych stron na przedmiotowym obszarze uczestniczy w szeregu działań i projektów związanych z wędkarstwem, tradycyjnymi daniami rybnymi itp.
  • Turystyka wędkarska pomaga zdywersyfikować łańcuch dostaw i zapewnia całoroczne możliwości biznesowe dla lokalnej społeczności. W regionie przeprowadzono projekt wspierający wędkarstwo w celu przekwalifikowania dostawców usług dla wędkarstwa rekreacyjnego.

Znane problemy: Ze względu na brak danych na temat turystyki wędkarskiej w regionie Kłajpedy, możliwe, że występują problemy, których nie odnotowano. Często jednak dochodzi do konfliktów między rybołówstwem komercyjnym a wędkarstwem rekreacyjnym.

Slogan: Brak (w toku)

Strona internetowa: Brak

Kontakt: Antanas Kontautas, Antanas.Kontautas@ku.lt, Uniwersytet w Kłajpedzie
Eglė Mikšiūnaitė, projects@visitneringa.lt, Centrum informacji o kulturze i turystyce w Nidzie