Studium przypadku: Wybrzeże Szczecińskie, Polska

Studium przypadku zawiera analizę aktualnego stanu przybrzeżnej turystyki wędkarskiej na popularnym południowo-zachodnim wybrzeżu Polski, która może być następnie wykorzystana do wspierania zrównoważonego rozwoju przybrzeżnej turystyki wędkarskiej w Polsce.

Lokalizacja: Wybrzeże Szczecińskie (najbardziej wysunięta na zachód część polskiego wybrzeża) zajmuje tereny wokół Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry i brzegów Zatoki Pomorskiej. Przedmiotowy obszar Zatoki Pomorskiej obejmuje polską część zatoki, sięgającą od Świnoujścia do latarni morskiej w Gąskach. Zalew Szczeciński to najbardziej południowa, nadbrzeżna zatoka Morza Bałtyckiego. Część polska obejmuje około 410 km2 oraz kilka jezior i lagun, oraz cieśniny Świna i Dziwna. Rzeka Odra wpływa do laguny, dzięki czemu obszar ten staje się częścią rozległego systemu ujścia rzek. Laguna jest połączona z Morzem Bałtyckim 3 cieśninami. W wyniku trudnej wymiany wody z morzem, zbiornik wodny należy do wód słonawych. Średnie zasolenie wynosi od 0,5 do 2 psu, jednak czasami do Świny przedostaje się więcej wody słonej podnosząc zasolenie do 6 psu. Naturalna średnia głębokość wynosi 3,8 metra. Głębokość kanałów żeglugi może jednak przekraczać 10,5 metra.

Gatunek docelowy:

  • Zalew Szczeciński: okoń, sandacz, szczupak, leszcz i boleń
    Zatoka Pomorska: dorsz, belona, troć i niektóre płastugi
  • Główny sezon wędkarski: Główny sezon wędkarski w Zalewie Szczecińskim na okonia rozpoczyna się w połowie września. Sandacza łowi się tutaj od połowy października do zamarznięcia wody, po czym oba gatunki można łowić pod lodem. Sezon na szczupaki trwa od października do listopada, natomiast główny sezon połowu belony przypada na połowę maja. Dorsza można złowić przez cały rok, a szczególnie wczesną wiosną i późną jesienią. Sezon na trocie w Zatoce Pomorskiej zaczyna się 15 listopada.

Rodzaje wędkarstwa: W Zalewie Szczecińskim popularne jest wędkarstwo spławikowe i metodą feeder, castingowe i trollingowe. W Zatoce Pomorskiej główne rodzaje wędkarstwa to surfcasting i trolling.

Grupa docelowa (klienci): Ze względu na brak danych, docelowa grupa przybrzeżnej turystyki wędkarskiej na analizowanych obszarach nie została jeszcze określona. Dlatego należy dotrzeć do wędkarzy, dostawców usług turystycznych, dostawców zakwaterowania, lokalnych stowarzyszeń turystycznych, wypożyczalni łodzi, sklepów dla wędkarzy, przedstawicieli władz miejskich i instytucji naukowych w celu zebrania danych.

Dostępna infrastruktura: Punkty informacji turystycznej, miejsca zakwaterowania, restauracje, wypożyczalnie łodzi i sklepy wędkarskie

Rozwój turystyki wędkarskiej: Ze względu na brak danych nie odnotowano rozwoju przybrzeżnej turystyki wędkarskiej na badanych obszarach.

Kwestie zrównoważonego rozwoju:

  • Jedyne zasady zrównoważonego rozwoju związane z wędkarstwem przybrzeżnym w Polsce odnoszą się do aspektów ekologicznych (okresy zamknięte i obszary chronione). Tak więc jednym z najważniejszych rezultatów projektu CATCH są zrównoważone zasady wędkarstwa nadbrzeżnego, odnoszące się do aspektów społecznych i ekonomicznych.
  • Wydano kilka rozporządzeń dotyczących okresów ochronnych, minimalnej długości docelowych gatunków ryb i maksymalnych ilości połowów na dzień, zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 6 lipca 2015 r., dotyczących okonia, szczupaka, płoci, leszcza, bolenia, sandacza i troci wędrownej.

Znane problemy: Brak jest centralnego systemu gromadzenia danych statystycznych dotyczących wędkarstwa przybrzeżnego (np. danych dotyczące połowów wędkarskich w celach rekreacyjnych). Ponadto problemem są konflikty z innymi użytkownikami obszarów przybrzeżnych (np. zawodowymi rybakami).

Slogan: „Pol. Zachodniopomorskie – Morze Przygody”

Strona internetowa: www.morzeprzygody.eu

Kontakt: Jakub Skorupski, jakub@gajanet.pl, Federacja Zielonych GAJA Marcin Budniak, marcinb@gajanet.pl, Federacja Zielonych GAJA Aneta Kozłowska, anetak@gajanet.pl, Federacja Zielonych GAJA