Kontakt, Nota prawna

Fishing Southbaltic jest niekomercyjną witryną internetową, która powstała w ramach projektu CATCH („Coastal Angling Tourism – szansa rozwoju dla regionu Bałtyku Południowego”), finansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu należącego do Programu Interreg IV Południowy Bałtyk 2014 – 2020.

Konsorcjum stojące za tą platformą składa się z sześciu partnerów z Danii: Niemiec, Litwy i Polski: – Uniwersytetu RostockEUCC – Die Küsten Union Deutschland e.V.Federacji Zielonych GAJACentrum Informacji i Turystyki Nida „Agila”Uniwersytetu w Kłajpedzie i gminy Vordingborg (w imieniu Fishing Zealand). W przypadku pytań związanych z wędkarstwem w Twoim regionie lub jeśli chcesz być wymieniony na mapie, wyżej wymienione organizacje chętnie Ci pomogą.

Partnerem wiodącym CATCH jest Uniwersytet w Rostocku. Kontakt z partnerem wiodącym:

Institute for Marketing and Service Research
Ulmenstr. 69
18051 Rostock
Germany
Tel.: +49 381 498 – 4385
Email: katharina.poser@uni-rostock.de; katja.rummelhagen@uni-rostock.de
Website: www.fishingsouthbaltic.eu

Poniższa informacja prawna jest tłumaczeniem niemieckiego oryginału. W przypadku odstępstw lub niejednoznaczności pierwszeństwo ma oryginał w języku niemieckim.

Informacje zgodnie z § 5 TMG (Niemcy)

CATCH – projekt unijnego programu Interreg Południowy Bałtyk
reprezentowany przez partnera wiodącego:
Uniwersytet w Rostocku, Instytut Marketingu i Badań nad Usługami
Ulmenstraße 69
18057 Rostock, Niemcy

Reprezentowany przez:

Rektor, prof. dr med. Wolfgang Schareck

Kontakt

Tel.: +49 381 498 – 4303
E-mail: info@fishingsouthbaltic.eu

NIP

NIP § 27 a ustawy o VAT:
DE137385436

Organ nadzorczy

Ministerstwo edukacji, nauki i kultury Meklemburgii-Pomorza Przedniego
19048 Schwerin, Niemcy
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55(2) RStV

Prof. dr Martin Benkenstein
Uniwersytet w Rostocku, Instytut Marketingu i Badań nad Usługami
Ulmenstraße 69
18057 Rostock, Niemcy

Nie mamy woli i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim sądem arbitrażowym.

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawcy usług ponosimy odpowiedzialność za własne treści tych stron internetowych zgodnie z ust. 7, § 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG). Jednak zgodnie z ust. 8 do 10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG), usługodawcy nie są zobowiązani do stałego monitorowania przekazanych lub przechowywanych informacji ani wyszukiwania dowodów wskazujących na nielegalne działania.

Nie ma to wpływu na prawne obowiązki usuwania informacji lub blokowania wykorzystania informacji. W takim przypadku odpowiedzialność jest możliwa tylko w przypadku wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści zostaną natychmiast usunięte w momencie ich wykrycia.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na zawartość tych stron, dlatego nie możemy zagwarantować ich treści. Dostawcy lub administratorzy połączonych stron internetowych zawsze ponoszą odpowiedzialność za własne treści.

Połączone strony internetowe zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie utworzenia linku. Nielegalne treści nie zostały wykryte w czasie łączenia. Nie można narzucać stałego monitorowania zawartości stron, do których prowadzą linki, bez uzasadnionych przesłanek, że nastąpiło naruszenie prawa. Nielegalne linki zostaną natychmiast usunięte w momencie ich stwierdzenia.

Prawo autorskie

Treści i kompilacje publikowane na tych stronach internetowych przez dostawców podlegają niemieckim prawom autorskim. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza zakresem prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tych witryn są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.
Komercyjne wykorzystanie naszej treści bez zgody autora jest zabronione.

Prawa autorskie stron trzecich są przestrzegane, o ile zawartość tych stron nie pochodzi od dostawcy. Wkład stron trzecich na tej stronie jest wskazany jako taki. Jednakże prosimy poinformować nas o ewentualnie zauważonym naruszeniu praw autorskich. Odpowiednie treści zostaną wówczas natychmiast usunięte.

Za zawartość tej strony internetowej odpowiedzialny jest wyłącznie autor(-rzy) i w żaden sposób nie odzwierciedla ona poglądów Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020.