Delta Niemna

Miejsca wędkarskie

Niepowtarzalna delta Niemna z jej głównymi odnogami Atmatą i Skirvytė otacza wyspę Ruś (http://www.nemunodelta.lt/20949/home.html). Występują tam też stare koryta rzeczne i kanały wodne. Najpopularniejszymi łowiskami są rzeki Parku Regionalnego Delty Niemna: Skirvytė, Atmata, Pakalnė, Upaitis i dolny bieg Miniji. Tutaj znajdziesz około 50 gatunków ryb. Specjalne przepisy dotyczą połowów w Parku Regionalnym Delty Niemna. Łowienie wymaga specjalnej licencji połowowej, którą można łatwo uzyskać w większości supermarketów lub większych sklepów.

Infrastruktura

Delta Niemna jest jednym z najbardziej popularnych miejsc połowowych na Litwie, zapewniającym różne usługi turystyczne oraz wiele możliwości zakwaterowania we wszystkich przedziałach cenowych, od kempingu po luksusowe apartamenty w hotelach. Można też wynająć pokój w gospodarstwie agroturystycznym na brzegu rzeki.

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z rybołówstwem w okolicy, zalecamy zatrudnienie przewodnika. Tutaj znajdziesz wszystkich lokalnych przewodników wędkarskich.  Jeśli chcesz łowić szczupaki, sandacze lub okonie z łodzi, a nie brodząc lub z brzegu rzeki, możesz wynająć małą łódź na jeden dzień – więcej informacji znajdziesz tutaj. Jeśli potrzebujesz sprzętu wędkarskiego, odwiedź miejscowe sklepy.

Sezony wędkarskie / sezony zamknięte

Połowy stynki rozpoczynają się wczesną wiosną podczas migracji na tarło w delcie Niemna. Jest to krótki okres, zwykle od marca do kwietnia, kiedy wielu miejscowych wędkarzy łowi stynkę z brzegu rzeki.

Zabronione jest łowienie następujących gatunków ryb w delcie Niemna w podanych okresach:

  • Szczupak (Esox Lucius) od 1 lutego do 20 kwietnia
  • Sandacz (Sander lucioperca) od 1 marca do 20 maja
  • Leszcz (Abramis brama) od 20 kwietnia do 20 maja
  • Miętus (Lota lota) od 15 grudnia do 15 stycznia
  • Boleń (Aspius  aspius) od 1 kwietnia do 15 maja
  • Certa (Certa certa) od 15 maja do 15 czerwca
  • Sum (Silurus glanis) od 1 listopada do 1 kwietnia

Więcej o sezonach wędkarskich znajdziesz tutaj.

Więcej informacji na temat sezonów zamkniętych znajdziesz na stronie: http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=6433

Techniki wędkowania

Bardzo popularne jest łowienie drapieżników (sandacz, szczupak, okoń) z łodzi, przy czym najskuteczniejsze metody to jigowanie, trolling i wędkarstwo gruntowe. Najpopularniejszą techniką połowu leszcza, płoci, krąpia jest łowienie na feeder (mniej popularne jest wędkarstwo spławikowe). Łowienie pod lodem jest możliwe głównie w dolnym biegu rzeki Minija.

Gatunki ryb

Do najważniejszych gatunków ryb, najbardziej cenionych przez wędkarzy delty Niemna należą: sandacz, szczupak, okoń, leszcz, płoć, krąp, boleń, kleń, wzdręga, stynka i miętus.

Zasady i przepisy

Łowienie ryb jest ograniczone w Parku Regionalnym Delty Niemna. Zanim zaczniesz łowić, pamiętaj, że:

  • Wędkarstwo jest dozwolone przez cały rok zgodnie z amatorskimi przepisami rybackimi.
  • Podczas jednej wyprawy wędkarskiej można złowić nie więcej niż 7 kg całkowitej masy ryb.
  • Od 20 kwietnia do 20 maja wszystkie złowione leszcze muszą zostać niezwłocznie wypuszczone z powrotem do wody.

http://www.nemunodelta.lt/21021/information-to-visitors/fishing.html

Z ogólnymi zasadami i przepisami dotyczącymi połowów na Litwie można się zapoznać na stronie: http://www.am.lt/VI/en/VI/index.php#a/238

Licencja połowowa

Zezwolenia na połów (L10) można nabyć za pośrednictwem systemu zezwoleń środowiskowych (ALIS) i usług elektronicznych dla osób fizycznych i prawnych (http://alis.am.lt/). Zezwolenia można również uzyskać za pośrednictwem terminali Olifėja, kod autoryzacji: 10 10 82

Osoby poniżej 16 i powyżej 62 roku życia oraz osoby niepełnosprawne mają prawo do nieodpłatnego połowu, jeśli posiadają dokument umożliwiający stwierdzenie uprawnienia.

Warto zobaczyć

Jeśli szukasz inspiracji do aktywności innych niż wędkowanie, odwiedź oficjalną stronę o turystyce lokalnej: http://siluteinfo.lt/en/