Licencje i prawo – Litwa

Dokładamy wszelkich starań, aby poniższe informacje były aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za dokładność podanych poniżej informacji. W razie wątpliwości należy zapoznać się z najnowszymi informacjami na stronach internetowych odpowiednich ministerstw i instytucji. Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018.

Zezwolenie na połów

Jeśli masz od 16 do 65 lat, potrzebujesz zezwolenia na wędkowanie zarówno w wodach słodkich jak i słonych. Istnieją trzy rodzaje zezwoleń na połowy: w dzierżawionych, niedzierżawionych i licencjonowanych zbiornikach wodnych. Z zezwoleniem na połowy w niedzierżawionych zbiornikach wodnych można łowić w Morzu, Mierzei Kurońskiej, większości rzek (z wyjątkiem delty Niemna i Mereczanki) oraz większości jezior i stawów na Litwie. Zezwolenie na dzierżawione akweny jest niezbędne w części jezior i stawów, oraz na terenie parku regionalnego Niemna, Mereczanki oraz kilku stawów i jezior. W większości przypadków można kupić zezwolenie na połowy we wszystkich terminalach „Perlas”, które znajdują się w większości większych sklepów i supermarketów, można również kupić zezwolenia na połów w kasie biletowej „Tiketa” i na ich stronie internetowej. Zezwolenia można też nabyć na stronie internetowej systemu ALIS lub za pośrednictwem klubów wędkarskich lub jednostek z nimi powiązanych.

Dostępnych jest kilka opcji zezwoleń na połowy: 14 euro za rok, 5 euro za miesiąc. 1,4 euro za dwa dni. Jeśli zamierzasz łowić w licencjonowanym zbiorniku wodnym, zezwolenie na połów może kosztować od 2,5 euro do kilku euro za zezwolenie jednodniowe.

Dokładne informacje, jaki rodzaj zezwolenia jest wymagany w danym zbiorniku wodnym, podano na stronie ALIS lub na stronie ministerstwa środowiska.

Cały dochód uzyskany z zezwoleń przeznaczony jest na ochronę i zapewnienie odpowiedniej ilości ryb.

Limity połowu

Podczas połowów w morzu z wybrzeża lub łodzi należy pamiętać, że można zabrać tylko 1 łososia lub 1 troć wędrowną, 1 sieję, 5 turbotów i 5 sandaczy. Dla gatunków ryb bez określonej minimalnej długości dopuszczalna masa całkowita wynosi 15 kg. Łowiąc w wodach słodkich można zabrać: 1 łososia lub troć wędrowną (tylko jeśli wykupiono licencję wędkarską; patrz zasady ograniczonego wędkowania), 1 suma pospolitego, 2 bolenie pospolite, 2 brzany, 3 szczupaki, 3 sandacze, 3 węgorze, 3 lipienie, 3 pstrągi potokowe, 5 miętusów, 5 jazi, 5 kleni, przy czym nie wolno przekroczyć łącznie 5 sztuk tych gatunków ryb. Jeśli liczba sztuk nie jest ograniczona, można zabrać 7 kg z Zalewu Kurońskiego i 5 kg ze wszystkich zbiorników słodkowodnych (z wyjątkiem zbiorników, w których wymagana jest licencja połowowa). W przypadku połowu stynki w Zalewie Kurońskim masa połowu jest nieograniczona.

Strefy chronione

Niektóre części Zalewu Kurońskiego i Niemna znajdują się w Parku Regionalnym Delty Niemna, gdzie niektóre gałęzie rzek, płytkie zatoki mogą podlegać przepisom dotyczącym ochrony przyrody, które definiują je jako strefy chronione. Strefy te są wyłączone jako tarliska i żerowiska dla młodych ryb.

Podczas jesiennej migracji łososia i troci wędrownych, niektóre odcinki rzek wymagają licencji na każdy rodzaj wędkowania, a wędkowanie w innych rzekach lub ich ujściach jest zabronione. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie litewskiego ministerstwa środowiska lub w załącznikach do regulaminu wędkarstwa śródlądowego. Przepisy te ograniczają połów migrujących ryb i zapewniają udane tarło. Ma to na celu zagwarantowanie troci wędrownej swobodnego dostępu do obszarów tarła, a dla większości większych rzek te strefy chronione obowiązują przez cały rok w promieniu 500 metrów od ujścia rzeki.

Okresy ochronne

Zanim zaplanujesz wyprawę, powinieneś znać aktualne okresy ochronne ryb. Większość gatunków ryb można łowić przez cały rok, jednak niektóre gatunki ryb muszą być chronione z powodu wysokiej presji połowowej, niskich zasobów lub wysokiej wrażliwość w okresie tarła, aby zapewnić pomyślne tarło lub migrację na tarliska.

Woda słodka:

 • Troć wędrowna i łosoś atlantycki: 15 – 31 października
 • Szczupak: 1 lutego – 20 kwietnia
 • Sandacz: 1 marca – 20 maja
 • Boleń: 1 kwietnia – 15 maja
 • Lipień: 1 marca – 15 maja
 • Pstrąg potokowy: 1 października – 31 grudnia
 • Sieja: 1 października – 31 grudnia
 • Miętus: 15 grudnia – 15 stycznia
 • Certa: 15 maja – 15 czerwca
 • Sum pospolity: 1 listopada – 1 kwietnia
 • Rak szlachetny i błotny: 15 października – 15 lipca
 • Leszcz (tylko w Parku Regionalnym Delty Niemna): 20 kwietnia – 20 maja

Słona woda:

Zobacz pełną listę okresów ochronnych na stronie litewskiego ministerstwa środowiska.

Minimalne wymiary

Zabrać można tylko ryby mające długość minimalną. Nie dla wszystkich ryb obowiązuje minimalna długość, ale dla większości ryb łowionych sportowo – tak. Tutaj można sprawdzić minimalne wielkości dla najczęstszych gatunków ryb na Litwie, pełna lista znajduje się na stronie litewskiego ministerstwa środowiska.

 • Łosoś (Salmo salar) 65 cm (60 cm w Morzu Bałtyckim);
 • Troć wędrowna (Salmo trutta trutta) 65 cm (60 cm w Morzu Bałtyckim);
 • Szczupak (Esox lucius) 45 cm;
 • Sandacz (Sander lucioperca) 45 cm;
 • Sum pospolity (Silurus glanis) 75 cm
 • Boleń (Aspius aspius) 55 cm;
 • Miętus (Lota lota) 45 cm