Licencje i prawo – Polska

Dokładamy wszelkich starań, aby poniższe informacje były aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za dokładność podanych poniżej informacji. W razie wątpliwości należy zapoznać się z najnowszymi informacjami na stronach internetowych odpowiednich ministerstw i instytucji. Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018.

Jedyne zasady zrównoważonego rozwoju związane z wędkarstwem przybrzeżnym w Polsce odnoszą się do aspektów ekologicznych (okresy zamknięte i obszary chronione). Tak więc jednym z najważniejszych rezultatów projektu CATCH są zrównoważone zasady dla wędkarzy przybrzeżnych, odnoszące się do aspektów społecznych i ekonomicznych.

Wydano kilka rozporządzeń dotyczących okresów ochronnych, minimalnej długości gatunków ryb i maksymalnych dziennych ilości połowu, zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 6 lipca 2015 r., dotyczących okonia, szczupaka, płoci, leszcza, bolenia, sandacza i troci wędrownej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Wymiary i sezony organizmów morskich łowionych w połowach rekreacyjnych, metody i warunki połowów rekreacyjnych

Okoń (Perca fluviatilis)

 • chroniona długość do 20 cm
 • 6 kg na osobę na 1 dzień

Szczupak (Esox lucius)

 • okres ochronny:
  • Zatoka Gdańska od 1 stycznia do 15 maja
  • Inne wody morskie (na zachód od 15°23ʹ14ʺ E) od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • chroniona długość do 50 cm
 • 6 ryb na osobę na 1 dzień

Płoć (Rutilus rutilus)

 • chroniona długość do 20 cm

Leszcz (Abramis brama)

 • chroniona długość do 40 cm
 • 10 ryb na osobę na 1 dzień

Boleń (Aspius aspius)

 • chroniona długość do 40 cm

Troć wędrowna (Salmo trutta trutta)

 • okres ochronny:
  • 15 września do 30 listopada w wodach morskich do 4 mili morskich od brzegu
  • 15 września do 31 grudnia w morskich wodach wewnętrznych i w granicach portów w: Darłowie, Dźwirzynie, Kołobrzegu, Łebie, Rowach, Ustce.
  • 25 września do 31 grudnia w wodach wewnętrznych morskich na zachód od 15°23ʹ14ʺE
 • chroniona długość do 50 cm
 • 2 ryby na osobę na 1 dzień

Sandacz (Sander lucioperca)

 • okres ochronny:
  • 25 marca do 10 maja na zachód od 16°40’00” E
  • 10 kwietnia do 31 maja między 16°40’00” a 19°21’00” E
  • 20 kwietnia do 10 czerwiec na wschód od 19°21’00”E
 • chroniona długość do 45 cm
 • 6 ryb na osobę na 1 dzień

Dorsz (Gadus morhua)

 • chroniona długość do 35 cm,
 • 14 ryb na osobę na 1 dzień (nie dotyczy to wędkarzy łowiących na morzu z łodzi, a za zezwolenie płaci właściciel łodzi)

Łosoś (Salmo salar)

 • okres ochronny: od 15 września do 30 listopada w wodach morskich do 4 mili morskich od brzegu
 • 2 ryby na osobę na 1 dzień

Węgorz(Anguilla anguilla)

 • okres ochronny: od 15 czerwca do 15 lipca na polskich wewnętrznych wodach morskich i w polskiej strefie ekonomicznej
 • 2 ryby na osobę na 1 dzień

Belona (Belone belone)

 • 10 ryb na osobę na 1 dzień

Flądra (Platichthys flesus)

 • chroniona długość do 35 cm

Gładzica (Pleuronectes platessa)

 • chroniona długość do 25 cm