Sezony wędkarskie – Litwa

Główny sezon wędkarski różni się w zależności od gatunku ryby, ale zależy również od części omawianego obszaru. Na przedmiotowym obszarze wędkować można przez cały rok. Najważniejszymi gatunkami ryb i najbardziej cenionymi przez wędkarzy na Litwie są: sandacz, szczupak, okoń, leszcz, płoć, krąp, boleń, kleń, wzdręga, stynka, miętus.

Najpopularniejszy sezon wędkarski przypada na okres od kwietnia do czerwca oraz od sierpnia do października. Również w sezonie zimowym popularne jest wędkarstwo podlodowe, szczególnie w Mierzei Kurońskiej, kiedy to łowi się miętusa (Lota lota), stynkę (Osmerus eperlanus) i okonia (Perca fluviatilis). Wczesną wiosną w Kanale Kłajpedy można łowić śledzie bałtyckie (Clupea harengus membras). Na Morzu Bałtyckim wiosną lub jesienią, z łodzi, rybacy-amatorzy łowią płastugi (Pleuronectes platessa baltica), śledzie bałtyckie (Clupea harengus membras), dorsze (Gadus morhua callarias), halibuty (Scophthalmus maximus) i łososie (Salmo salar).

informacji o sezonach zamkniętych:

  • Szczupak pospolity (Esox lucius) od 1 lutego do 20 kwietnia
  • Sandacz pospolity (Sander lucioperca) od 1 marca do 20 maja;
  • Boleń pospolity (Aspius aspius) od 1 kwietnia do 15 maja;
  • Lipień pospolity (Thymallus thymallus) od 1 marca do 15 maja;
  • Pstrąg potokowy (Salmo trutta fario) od 1 października do 31 grudnia;
  • Sieja pospolita (Coregonus lavaretus) od 1 października do 31 grudnia;
  • Miętus pospolity (Lota lota) od 15 grudnia do 15 stycznia;
  • Certa (Certa certa) od 15 maja do 15 czerwiec;
  • Rak szlachetny i błotny od 15 października do 15 lipca;
  • Leszcz (Abramis brama) od 20 kwietnia do 20 maja w zbiornikach wodnych znajdujących się na terenie Parku Regionalnego Delta Niemna.

Więcej informacji o sezonach zamkniętych znajdziesz tutaj.