równoważone wędkarstwo

Zrównoważone wędkarstwo polega na zapewnieniu przyjezdnym i lokalnym wędkarzom najlepszych możliwych warunków do niezapomnianych wędkarskich przeżyć, przy jednoczesnym rozwijaniu i zachowaniu zasobów naturalnych i wodnych, które stanowią podstawę wszystkich działań wędkarskich. Innymi słowy, wszystkie łowiska i działalność wędkarska, rozwijane i będące przedmiotem obrotu gospodarczego w regionie południowego Bałtyku, powinny utrzymywać równowagę i być zarządzane z myślą o przyszłości. W rezultacie wszyscy członkowie CATCH w Polsce, na Litwie, w Niemczech i Danii zobowiązali się do wspierania zrównoważonego zarządzania wędkarstwem w regionie południowego Bałtyku i do zapewnienia, że rozwój rekreacyjnej turystyki wędkarskiej nie będzie negatywnie wpływać na zasoby rybne i naturalne.

Więcej o projekcie CATCH przeczytasz tutaj oraz na stronie projektu.

CATCH przestrzega zasad i praktyk zrównoważonego wędkarstwa. Uważamy, że istnieje ogromny potencjał do dalszego rozwoju rekreacyjnej turystyki wędkarskiej w regionie południowego Bałtyku, ale uznajemy również potrzebę środków regulacyjnych i działań w zakresie zarządzania łowiskami.

Mówiąc ogólnie, zrównoważony rozwój to tworzenie wartości społecznej i środowiskowej, a nie tylko wartości ekonomicznej. Jest to odpowiedzialny model, który promuje świadomość zasobów i uwzględnia wpływ wszystkich powiązanych działań na środowisko.

Chcemy, aby dochody generowane przez rozwój potencjału turystyki wędkarskiej w regionie zostały częściowo zainwestowane w zasoby naturalne i rybne, które stanowią podstawę naszego istnienia, aby wędkarstwo było w dobrej kondycji także w przyszłości.

Aby zapobiec zmniejszeniu zasobów rybnych i zapewnić wystarczającą przestrzeń i spokój dla odwiedzających wędkarzy, aby mogli cieszyć się swoim hobby, wprowadzono okresy ochronne i minimalne wielkości gatunków takich jak okoń, szczupak, sandacz, pstrąg i łosoś. Istnieją również obszary, w których wprowadzono ścisłe praktyki połowu i uwalniania (catch & release) oraz limity połowu. Ponadto trwają dyskusje na temat wprowadzania przedziałów wielkości łowionych ryb (kombinacji minimalnej i maksymalnej wielkości) w obszarach wymagających szczególnej uwagi i ochrony.

Ogólnie rzecz biorąc, wędkarze stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie, świadomi potrzeby właściwego zarządzania i ochrony zasobów rybnych. W związku z tym bardzo ważne są odpowiednie metody połowu i uwalniania oraz obchodzenia się z rybami (jeśli ryba jest uwalniana, to oczywiście po to, aby przetrwać).

W ramach projektu CATCH, Fishing Zealand z Danii nakręcił film o praktykach złów i wypuść, który zawiera wskazówki i porady dotyczące radzenia sobie ze szczupakiem zamieszkującym wody słonawe, doradza, jaki sprzęt zabrać i o czym pamiętać. Film możesz obejrzeć tutaj:

Kolejny film z wieloma przydatnymi informacjami, nakręcony przez Fishing Zealand, dotyczy przepisów połowowych (zarówno pisanych, jak i niepisanych) i rybackiej etykiety w Danii. Film ten zawiera podstawowe informacje na temat np. licencji połowowych czy minimalnej długości oraz pokazuje, jak zachowywać się na łonie natury i jak szanować innych wędkarzy: